Venkovní výstava Srpen 1968 v Muzeu hlavního města Prahy

25. 6. 2018 - Přijďte se podívat nebo zavzpomínat na zlomové události srpna roku 1968, které v letošním roce mají své 50. výročí! Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 21. srpna do 2. prosince 2018 před hlavní budovou muzea na Florenci venkovní panelovou výstavu Srpen 1968 v Praze. Panelová výstava tvořená fotografiemi, plakáty a dalším tiskovým materiálem ze sbírek Muzea hl. m. Prahy připomene pohnuté okamžiky srpnových dnů roku 1968 v hlavním městě. Dění srpnových dnů roku 1968 má zásadní vliv na vývoj našeho státu až do 90. let 20. století. Hlavními projevy se stala postupně se uvolňující nálada ve společnosti vlivem Pražského jara i malé úspěchy směřující ke svobodě. Rozšíření otázek i projevů nespokojenosti ve společnosti postupně narostlo do jednotlivých menších hnutí, která se snažila o postupnou změnu režimu. Více informací najdete na: www.muzeumprahy.cz Kdy 21. srpna 2018 – 2. února 2019 Kde Před hlavní budovou muzea Vstupné 0 Kč (Muzeum hlavního města Prahy)