Živý betlém (2019)

19. 11. 2018 - lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše. Akce se koná v sobotu 21. a neděli 22.12.2019 v 17.00 v Dřevěném městečku. Více informací na stránkách www.vmp.cz (Valašské muzeum v přírodě)