Zkamenělé stopy

15. 8. 2019 - 12. 9. – 17. 11. 2019 Muzeum Bučovice. Výstava představí návštěvníkům kolekci vzorků fosilních stop, pocházejících z geologických sbírek Muzea a galerie v Prostějově a Vlastivědného muzea v Olomouci. Stopy dokládající existenci a životní projevy rozmanitých živočichů objevují odborníci v horninách různého geologického stáří, které pocházejí z rozmanitých částí naší republiky. Výstava se zaměřuje na nálezy ichnofosílií především z Moravy. (Muzeum Bučovice)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek