Za architekty Ořechovky a jejich dalšími projekty

19. 9. 2023 - 14. 10. 2023 14:00 - komentovaná vycházka Průvodkyně: Hedvika Čenková Zahradní město Ořechovka a jeho širší okolí je přehlídkou prací mnoha architektů. Vycházka se zaměří nejen na realizace architektů na Ořechovce, ale zasadí jejich osobnosti i do kontextu doby, a připomene jejich význam, školení a pražské i mimopražské projekty. Seznámíme se s životem a prací architekta Janáka, Roitha, Hypšmana, ale i Vahaly, Vašty, Mezery a Freiwalda. Sraz: tramvajová zastávka Ořechovka Vstupenku je nutné zakoupit předem na e-shopu muzea nebo v pokladně SDCN. Prodej na místě není možný. (Muzeum Norbertov)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek