Přednáška Poklad z Domoušic

18. 1. 2024 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na přednášku Poklad z Domoušic aneb Luxus z jihu , která se uskuteční 15. února 2024 od 17 hodin v hlavní budově muzea, Husova 678 v Žatci. „Přednášet bude PhDr. Naďa Profantová, Csc, vědecká pracovnice Archeologického ústavu Akademie věd v Praze a respektovaná znalkyně hmotné kultury raného středověku. Na přednášku platí jednotné vstupné 90 Kč za osobu, včetně dětí nad 6 let i seniorů nad 70 let. Po jejím skončení bude možnost prohlédnout si stejnojmennou výstavu“, pozval PhDr. Petr Holodňák, archeolog RM Žatci. Poklad nalezený před časem při detektorovém průzkumu u Domoušic. Jde o unikátní soubor pozlacených opaskových kování byzantinského stylu. Opasek reprezentoval elitní postavení svého majitele v rámci tehdejší společenské hierachie. Kompletní opasek byl vyzdoben více než čtyřiceti kovovými součástkami včetně kování opaskových dírek. Kromě opasku se v depotu z Domoušic nalezl i bronzový pocínovaný závěsek, který byl součástí luxusního ženského náhrdelníku. Podobné ozdoby byly vždy určeny pro ženy tehdejší společenské elity. Jde o první nález takového šperku severně od Alp, neboť podobné závěsky byly dosud známé pouze z nálezů v Chorvatsku a západní Makedonii. Unikátní soubor luxusních předmětů je datován do druhé třetiny 8. století. K domoušickému pokladu patří ještě soubor železných hrotů, patrně součástí vochle, tedy nástroje určeného k pročesávání lněných vláken před spřádáním nití. Opodál byl objeven ještě železný nůž, ale jeho souvislost s pokladem není zcela průkazná. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)