Motocykl v proměnách času

31. 5. 2024 - Výstava prostřednictvím více než šedesáti strojů z let 1902–1989 seznamuje návštěvníky s fenoménem jednostopého motorového vozidla – motocyklu. Především poukazuje na to, jak se motocykl na našem území v průběhu času měnil po stránce technické, designové, a i jakému účelu sloužil. Je členěna na tři základní časová období. První z nich mapuje vývoj a použití motocyklů jen pro „vyvolené“. Další etapa je spojená s první republikou a třetí pak mapuje období po druhé světové válce, a to až do roku 1989. Výstava potrvá do 29. prosince 2024 (Technické muzeum v Brně)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek

Přiložený obrázek