Výuka tkaní, tkaní na karetkách, předení, plstění

18. 10. 2011 - V tkalcovském muzeu probíhá výuka lidových řemesel se zkušenými lektory a tvůrci. Výuka je zaměřena individuálně a klade důraz na zvládnutí techniky vyučovaných lidových řemesel pro samostatnou práci. Tvůrčí činnost v oblasti lidových řemesel má estetický, relaxační i vzdělávací charakter. Společná tvorba posiluje sociální vazby, má výrazný psychologický efekt. Více informací o programech v muzeu: http://www.dumpodjasanem.cz/kurzy.html

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek