Vánoční příběh

30. 11. 2011 - V Muzeu Hlučínska v Hlučíně byla dne 26. listopadu 2011 zahájena vánoční výstava, která nese název „Vánoční příběh“. Tato výstava je koncipována jako drama o pěti dějstvích, které návštěvníkům přiblíží osudy tří manželských párů a jejich dětí – manželé Jáchym a Anna s dcerou Marií, Zachariáše a Alžbětu se synem Janem (Křtitelem) a Pannu Marií a jejím snoubence Josefa se synem Ježíšem, jehož narozením náš příběh končí. Příběh vánoc je příběhem o naději a splněných snech. Ústředním motivem tohoto příběhu je touha po narození dítěte. Všechny tři páry spojuje tajemné početí dětí „z Boží vůle“, které oznámil udiveným rodičům Archanděl Gabriel. Všechny tyto vymodlené děti pak ovlivnily významnou měrou osudy lidstva. Výstava klade důraz na obsahovou stránku tématu. Jednotlivá dějství jsou navíc doplněna o umělecká díla významných malířů či jejich reprodukce, k vidění je také grafika, lidové malby na skle a nechybějí ani figurální plastiky a sochy znázorňující jednotlivé postavy. Navštivte naší výstavu, kde si připomenete, proč Vánoce slavíme a co vše tomu předcházelo. Výstava potrvá až do 2. února 2012. (Muzeum Hlučínska)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek