Aktuality - Prácheňské muzeum

Keramika 1890-1950/Poklady z depozitáře bechyňské keramické školy / 2.3. - 27.3.2014

7. 3. 2014 - VÝSTAVA HISTORICKÉ KERAMIKY Z BECHYNĚ V PRÁCHEŇSKÉM MUZEU V PÍSKU Díky spolupráci mezi Prácheňským muzeem v Písku a bechyňskou keremickou školou vznikla výstava, která představuje formou opravdu krásné kolekce,produkci žáků tétoprestižní školy, jež shodou okolností slaví 130. výročí svého vzniku.Při výběru exponátů, který rozhodně nebyl jednoduchý, se kurátoři zaměřili především na keramiku období historických slohů (80. - 90. léta 19. století), secese (kolem roku 1900 - konec 1. světové války), art deca 20. - 30. let, abstraktních tendencí téhož období a na figurální keramiku 40. - 50. let 20. století. Doplňkovým programem výstavy bude přednáška a prezentace školy 13. 3. 2014 od 16.00 v přednáškovém sále píseckého muzea. (Prácheňské muzeum)

Jihočeská krajina - Galerie PM od 1.3. -21.4.2014

7. 3. 2014 - Prácheňské muzeum v Písku otevírá své expozice pro návštěvníky v nové sezóně 2014 v sobotu 1. března dvěma výstavami obrazů s tématikou jihu Čech. Obrazy s tímto námětem, které mnoho regionálních ale i jiných autorů inspirovalo a kteří se za půvaby jihočeské krajiny často navraceli, budou mít možnost návštěvníci shlédnout v prostorách Galerie a Chodby knihovny PM. Vystavené obrazy jsou dílem velkých jmen české výtvarné krajinomalby, například významné malířské osobnosti táborského Karla Valtra, nedaleko Tábora žijícího předního českého scénografa a malíře Jaroslava Maliny, Oldřicha Smutného, který celoživotně často tvořil v nedaleké Putimi, milevského Karla Stehlíka, píseckého Václava Rožánka, rovněž tak Josefa Velenovského. Radka Pilaře a Vojtěcha Říhánka, Davida Bartoně, Jana Cihly, Oty Matouška, Jana Kojana, Antonína Šíta, Vlastimila Rady, Richarda Laudy, Ady Nováka, Aloise Kalvody, Jindřicha Veselky, Pavla Vandase, Josef Krejsy a mnoha dalších. (Prácheňské muzeum)