Muzeum Cheb

Adresa:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
Cheb 350 11
Kraj Karlovarský

Telefon: +420 739 322 499
Web: http://www.muzeumcheb.cz
E-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

Otevírací doba
leden - únor otevřeno SO+NE od 9.00 do 17.00 hod
polední přestávka 12.30 - 13.00hod.

březen - duben otevřeno mimo pondělí a úterý od 9.00 do 17.00 hod
polední přestávka 12.30 - 13.00hod.

květen - září otevřeno mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hod
polední přestávka 12.30 - 13.00hod.

říjen - prosinec otevřeno mimo pondělí a úterý od 9.00 do 17.00 hod
polední přestávka 12.30 - 13.00hod.
Fotografie - Muzeum Cheb
Vstupné:
EXPOZICE MUZEA:
základní vstupné 70,- Kč
Senioři nad 65 let věku 50 Kč
děti od 6-ti do 15-ti let, studenti
a osoby ZTP 35,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti) 170,- Kč
VALDŠTEJNSKÝ OKRUH:
základní vstupné 40,- Kč
děti od 6-ti do 15-ti let,
studenti a osoby ZTP 20,- KčFotografie Fotografie
Aktuální akce
11. 9. 2014 SLAVNOSTI ŘEMESEL A LIDOVÉ KULTURY
V sobotu 13. září 2014 od 10.00 do 17.30 hodin bude v rámci Dnů evropského dědictví zdarma přístupná prohlídka na statku v Milíkově, kde mohou návštěvníci obdivovat ukázku tradiční ... zobrazít více
2. 9. 2014 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014
Také v roce 2014 se Muzeum Cheb připojuje ke Dnům evropského dědictví (European Heritage Days), které každoročně v měsíci září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, ... zobrazít více
26. 2. 2014 3.4.2014 od 17.30 hod: Evžen Kůs: Gobi-nejen o koni Převalského
Přirodovědně-cestopisná přednáška. ... zobrazít více
Stálá expozice
Muzeum Cheb je počtem svých sbírkových předmětů největším muzeem v Karlovarském kraji. K jeho založení došlo v roce 1873, veřejnosti však bylo zpřístupněno až o rok později. Své zprvu skromné útočiště nalezlo muzeum v zadním traktu tzv. Pachelbelova domu či též Městského domu, který je dodnes jedním z nejlépe dochovaných středověkých patricijských domů ve městě. V jeho zdech byl 25. února roku 1634 zavražděn generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna, jeden z největších vojevůdců třicetileté války. Muzeum, které od konce 19. století cíleně získávalo do svých sbírek předměty spjaté s Albrechtem z Valdštejna, se může pochlubit vůbec nejrozsáhlejší kolekcí osobních věcí vévody frýdlantského. Mezi nimi vyniká Valdštejnův kord, dvě slavnostní jezdecká sedla, krajkový límec či jezdecké boty s ostruhami. V muzeu je k spatření i vražedná zbraň, jíž byl vévoda probodnut setníkem Walterem Deveroux. K unikátům se řadí také dermoplastický preparát Valdštejnova oblíbeného koně, který byl zabit v bitvě u Lützenu roku 1632. Dalším výjimečným exponátem vystaveným v muzejní expozici je bezesporu chebské antependium sloužící k ozdobě přední strany oltářní menzy. Vzácná výšivka vzešlá pravděpodobně z rukou chebský klarisek a datovaná do období okolo roku 1300 náleží k nevýznamnějším památkám uměleckého řemesla na území Čech. Expozici chebského muzea zdobí mimo jiné nejstarší dochovaný zvon v Čechách, kolekce gotické plastiky, ukázky barokního chebského puškařství či vzácný soubor slonovinových řezeb nejvýznačnějších osobností doby třicetileté války z tzv. Hallwichovy sbírky. Na chebském hradě je ke zhlédnutí další zajímavý muzejní exponát - proslulá kamna sochaře Willibalda Russe pozoruhodná zejména svou bohatou figurální výzdobou zobrazující lidové zvyky na Chebsku. Návštěvní trasa Muzea Cheb se skládá ze tří tematicky odlišných expozic, první je věnována uměleckému řemeslu a historii Chebu a Chebska, druhá městu a regionu v 19. a 20. století a třetí Albrechtu z Valdštejna. Prohlídka muzea trvá přibližně dvě hodiny.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum Cheb

Ověření: tři krát pět =  

(9. 2. 2012) Muzeum v Chebu bylo založeno aktem rozhodnutí městského zastupitelstva v lednu 1873, zpřístupnění veřejnosti se dočkalo v polovině května roku následujícího, čímž se řadí mezi vůbec nejstarší regionální muzea v Čechách. Své zprvu skromné útočiště nalezlo v části Pachelbelova domu, tedy v objektu, v němž byl v únoru 1634 zavražděn generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna a který patří k nejlépe dochovaným středověkým budovám na chebském náměstí.