Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Adresa:
Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové 500 01
Kraj Královéhradecký

Telefon: 495 512 462
Web: http://www.muzeumhk.cz
E-mail: info@muzeumhk.cz

Otevírací doba
Pondělí: zavřeno
Úterý: 9.00–17.00
Středa: 9.00–17.00
Čtvrtek: 9.00–17.00
Pátek: 9.00–17.00
Sobota: 9.00–17.00
Neděle: 9.00–17.00
Fotografie - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Vstupné:
Základní – 50 Kč
Snížené – 20 Kč
Rodinné – 100 Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Počátky muzea v Hradci Králové spadají do roku 1880, kdy bylo založeno městské muzeum.
Dnes je Muzeum východních Čech v Hradci Králové jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.
 
Plní funkci muzea ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.
V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně jeden milion sbírkových předmětů.  
 
Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře.
 
Od roku 1993 je součástí muzea též Muzeum války 1866 na Chlumu.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Ověření: tři krát pět =  

(8. 9. 2013) je to úžasné muzeum velmi moc se mi tam líbilo !!!! terka :o)
(27. 10. 2018) Každý den kolem Muzea východních Čech jezdím trolejbusem a vidím ho jen přes okýnka. Teď se ho konečně hodlám navštívit.