Vodní mlýn ve Slupi - národní kulturní památka

Adresa:
Slup 31
Jaroslavice 671 28
Kraj Jihomoravský

Telefon: 515 235 370
Web: http://www.tmbrno.cz
E-mail: slup@tmbrno.cz

Otevírací doba
Duben–říjen:
úterý–neděle, svátky
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
Začátky prohlídek v celou hodinu, poslední v 16 hodin
prodej vstupenek 10 minut před prohlídkou
Polední pauza 12–13 hodin
Pondělí zavřeno
Připadne-li svátek na pondělí, zavíracím dnem bude úterý následující po tomto svátku
Fotografie - Vodní mlýn ve Slupi - národní kulturní památka
Vstupné:
Základní 80 Kč
Snížené 40 Kč
Fotografie Fotografie
Stálá expozice
Národní kulturní památku Vodní mlýn ve Slupi spravuje od roku 1976 Technické muzeum v Brně.
Mlýn se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je opravdu ojedinělou a zajímavou technickou památkou.Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout v ukázkovém provozu čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze sledovat celý proces mletí obilí.
V roce 1995 byl Vodní mlýn ve Slupi vyhlášen národní kulturní památkou.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Vodní mlýn ve Slupi - národní kulturní památk...

Ověření: tři krát pět =