Městské muzeum Kamenice nad Lipou

Adresa:
nám. Čsl. armády 1
Kamenice nad Lipou 394 70
Kraj Vysočina

Telefon: +420 565 434 168
Web: http://www.muzeumvsemismysly.cz
E-mail: petr.pech@kamenicenl.cz

Otevírací doba
květen - září:
úterý až neděle
10.00 - 17.00 hodin
duben a říjen:
sobota a neděle
10.00 - 17.00 hodin
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin
listopad až březen
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin
Fotografie - Městské muzeum Kamenice nad Lipou
Fotografie
Stálá expozice
Autoři scénáře muzejní expozice nazvané Muzeum pro všechny smysly, Mgr. Klára Halmanová a Mgr. Čeněk Třeček, si dali za úkol představit město Kamenici nad Lipou a jeho historii všestranně a poutavě zároveň, prostřednictvím proměn každodenního života jeho obyvatel. S ohledem na strukturu sbírek kamenického muzea zvolili netradiční formu prezentace, kde prostředkem je hledisko smyslového vnímání. Jednotlivé smysly jsou pojítkem celé expozice a podle způsobu vnímání jsou vystavované exponáty rozděleny do skupin. Zdůraznit je třeba skutečnost, že při jejich výběru není prvořadým kritériem hledisko kvality či hodnoty, záměrem je představit na skupinách předmětů bohatost každodenního života města v kontextu regionální historie.
Míru naplnění tohoto záměru nechť posoudí sami návštěvníci.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Městské muzeum Kamenice nad Lipou

Ověření: tři krát pět =