Městské muzeum ve Volyni

Adresa:
Školní ulice – tvrz
Volyně 387 01
Kraj Jihočeský

Telefon: 383 372 481
Web: http://www.muzeum-volyne.cz
E-mail: info@muzeum-volyne.cz

Otevírací doba
Květen – září:
Út - Ne 9.00 – 17.00hod.
Říjen – duben:
Út - Pá 9.00 – 16.00hod.
So 11.00 – 17.00hod.
Fotografie - Městské muzeum ve Volyni
Vstupné:
Základní 30,- Kč
Zlevněné 15,- Kč
Rodinné 70,- Kč
Fotografie
Stálá expozice
Městské muzeum ve Volyni je muzeem podle zákona č. 122/2000 Sb., jeho zájmovým a zároveň sběrným územím je především město Volyně, ale také širší oblast Volyňska a Podlesí, přibližně v hranicích někdejšího soudního okresu Volyně. Prvopočátky volyňského muzejního snažení sahají již do osmdesátých let 19. století, které bylo posléze posíleno v době konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895.
Od roku 1912 jsou veškeré aktivity řízeny nově vzniklým muzejním spolkem, které v roce 1934 vrcholí otevřením Musea města Volyně a kraje volyňského v budově bývalé řemeslnické školy. Středověká volyňská tvrz, ve které sídlí muzeum dodnes, byla veřejnosti zpřístupněna až v roce 1956. V současnosti je muzeum přístupné celoročně, má dvě stálé expozice – Volyňsko v pravěku a Historie volyňské tvrze – a ve třech výstavních prostorech pořádá krátkodobé umělecké a historické výstavy.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: Městské muzeum ve Volyni

Ověření: tři krát pět =