Tkaní na rámu v muzeu

25. 5. 2018 - Nejlépe se učí pokusem a omylem, a proto pro Vás v rámci výstavy Konzervovaná minulost, kterou můžete navštívit v domě U Zlatého prstenu, Muzeum hlavního města Prahy připravilo jedinečný workshop. U toho se seznámíte s konzervátorskými postupy a vyzkoušíte si pod vedením odborníků tkaní textilie na rámu. Výstava se snaží přiblížit unikátní přístup konzervátorů a restaurátorům k jednotlivým předmětům a představuje některé postupy při konzervování keramiky, kovu, papíru, textilu či dřeva. Zároveň se návštěvník seznámí s některými novými metodami konzervace, jako je například 3D skenování předmětů či využije možností interakce. Například přímo konzervace textilu podléhá přísným pravidlům a časové náročnosti. Mimo tento workshop probíhají ještě další doprovodné programy v podobě přednášek, komentovaných prohlídek a dalších workshopů, které se věnují náročnému konzervátorskému řemeslu. Kapacita workshopu je omezená, v případě zájmu se registrujte na mailu: schneider@muzeumprahy.cz kdy: sobota 9. 6. 2018, 10:00 a 14:00 délka: 3,5 hod. kde: Dům U Zlatého prstenu Jak: registrace na mailu: schneider@muzeumprahy.cz max. 15 lidí Cena: 250 Kč (Muzeum hlavního města Prahy)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek