Muzeum čte dětem

10. 2. 2023 - 16. 2. 2023 od 16 hodin. Z knihy Příhody matky Přírody čte Martina Pospíšilová. Tentokrát se sejdeme ve výstavě Poklad na stříbrném Labi. Veselý příběh, povídání s ukázkami přírodnin i tvořivá dílna budou věnovány bobrovi. Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma. (Muzeum města Ústí nad Labem)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek