CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií, pobočka Muzea Novojičínska

Adresa:
Lidická 50
Příbor 74258
Kraj Moravskoslezský

Telefon: 556 725 191
Web: http://www.muzeum-pribor.cz
E-mail: muzeumpribor@seznam.cz

Otevírací doba
Úterý, středa, čtvrtek: 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.00

sobota: 9.00 – 17.00
Fotografie - CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií, pobočka Muzea Novojičínska
Vstupné:
Dospělí 30,- Kč, důchodci, invalidé, děti a ostatní slevy 15,- Kč

Vstupné pro Mateřské školy 10,- Kč
Fotografie Fotografie Fotografie
Fotografie Fotografie
Aktuální akce
21. 8. 2021 Příborská muzejní škola pro seniory
Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje na potřeby a požadavky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit s ... zobrazít více
24. 6. 2021 Dřevěný svět
26.6. 2021-29.1. 2022 Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska zaměřená na prezentaci dřevěných artefaktů pocházejících z tradičního prostředí. Výstava svým charakterem odpovídá novém ... zobrazít více
22. 4. 2021 Tramping na Příborsku
... zobrazít více
Stálá expozice
Muzeum v Příboře, které tvoří nedílnou součást Muzea Novojičínska se již několik let ve své odborné a prezentační činnosti věnuje archaickým a tradičním technologiím zpracování přírodních materiálů. V současné době společnost řeší mnoho zásadních otázek cílených na vztah člověka k přírodě a přírodním zdrojům včetně otázek spojených s udržitelným rozvojem i recyklací. Velmi důležitá je v tomto kontextu inspirace a poučení v kulturní historii. Muzeum Novojičínska se rozhodlo vzhledem k těmto skutečnostem využít dlouhodobých výzkumných i prezentačních zkušeností a přistoupilo k transformaci příborské pobočky z Muzea a pamětní síně S. Freuda v Centrum tradičních technologií - uváděné pod zkratkou CETRAT.V dnešní době již v Příboře funguje experimentální pracoviště, na kterém jsou zkoumány a rekonstruovány tradiční, mnohdy již zcela zaniklé, výrobní postupy zpracování přírodních materiálů. Tato dílna není přístupná veřejnosti, ale výstupy jsou prezentovány prostřednictvím výstav, tematických programů a publikací. Návštěvnické veřejnosti ovšem budou následně zpřístupňovány expozice zaměřené na tradiční rukodělnou výrobu a zpracování přírodnin. Během přípravy expozice bude postupně omezeno původní vlastivědné a úzce lokální zaměření příborského muzea a celý provoz se plně přeorientuje v Centrum tradičních technologií zprostředkující poznání rukodělné výroby v mnoha kulturních souvislostech.
Mini recenze

Napište krátkou recenzi k: CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií...

Ověření: tři krát pět =