Aktuality

Čaj o páté s ukázkou tradic spojených s podáváním čaje

21. 7. 2017 - Muzeum Kouzlo starých časů zve na mimořádné prohlídky expozice historických oděvů, doplňků a kuriozit z let 1850-1920, nazvané Čaj o páté, které budou obohaceny o praktickou ukázku tradic spojených s podáváním čaje ve viktoriánské a edwardiánské společnosti. Mimořádné prohlídky: sobota-neděle 22.-23. a 29.-30. 7. 2017 od 10.00 do 18.00 hodin v Muzeu Kouzlo starých časů ve Valdštejnské ulici 150/4, v Praze 1, na Malé Straně. (Muzeum Kouzlo starých časů)

Všední život města za Velké války

20. 7. 2017 - Výstava s podtitulem I. světová válka v Žamberku a okolí. Na výstavě uvidíte množství dobových dokumentů a předmětů týkajících se každodenního života žamberských občanů za velké války. Na výstavě uvidíte množství dobových dokumentů a předmětů týkajících se každodenního života žamberských občanů za Velké války. Mezi nejvýznamnější vystavené předměty ze sbírek Městského muzea bezesporu patří unikátní pokladna, která byla určena pro příspěvky ve válečných sbírkách. Do této zdobené pokladny ve tvaru téměř půldruhého metru vysokého dělostřeleckého granátu mohl každý přispěvatel zatlouci hřeb na znamení svého příspěvku. Výstava potrvá do neděle 27. srpna a po celou dobu trvání bude doplněna o prvky určené po naše nejmenší návštěvníky. (Městské muzeum Žamberk)

Kurz kresby v plenéru

20. 7. 2017 - Muzeum Kouzlo starých časů pořádá v sobotu 12. 8. 2017 Kurz kresby v romantickém prostředí malostranských zahrad pro začátečníky a mírně pokročilé. (Muzeum Kouzlo starých časů)

5. výstava - zámek Koryčany

18. 7. 2017 - Jsme opět u znovuzrození jednoho ze zámku na Moravě. Zámek v Koryčanech je v soukromých rukou a první, co zde lze ukazovat je naše sbírka nábytku z ohýbaného dřeva - především firmy Thonet. Otevřeno bude vždy jeden den v měsíci, sledujte naše nové webové stránky www.renova-muzeum.cz Vstupné je dobrovolné.

Země není na jedno použití

14. 7. 2017 - 19. 6. - 30. 9. 2017 Každý den naplní lidstvo milióny odpadkových košů. Každý den je Země ničena těžbou a výrobou. Módním trendem jsou věci na jedno použití… můžeme si je dovolit. Může si to dovolit naše planeta? To jsou jenom některá z témat populárně naučné výstavy Fakulty životního prostředí UJEP, která přináší aktuální téma výchovy k myšlení v globálních souvislostech. „Uspořádání této výstavy vnímám z pozice fakulty životního prostředí téměř jako povinnost. Vést diskuse se studenty v rámci přednášek a seminářů nestačí, je třeba vybízet veřejnost ke zkoumání věcí v globálním měřítku, kladení otázek a formování vlastních postojů,“ říká děkan fakulty dr. Martin Neruda. Expozice "Země není na jedno použití" je od poloviny června do konce září vystavena v Muzeu města Ústí nad Labem. Návštěvníci se zde seznámí nejen s výzkumnými a dalšími aktivitami FŽP UJEP, ale také se zajímavostmi životního prostředí našeho regionu. Možnost evropského či globálního porovnání zde zprostředkují údaje o tom, jak se věci mají u nás a jak ve světě. Součástí expozice bude také interaktivní putovní výstava Supermarket SVĚT. „Na pěti stanovištích s interaktivními předměty a panely si návštěvníci doslova zváží své oblečení, rozeberou mobil v nadživotní velikosti, zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaovníku a budou sledovat, jak a kde se peníze po cestě k němu ztrácejí,“ vysvětluje Martin Neruda. Výstava ale také přinese inspirace dobrými zprávami o úspěšných snahách lidí, kteří se pokusili zlepšit něco z problematických okolností mezinárodního obchodování a nakupování. "Země není na jedno" použití zároveň představí aktuální snímky z festivalu Jeden svět. Nebudou chybět ani profesionální drony, které jsou s prací a výzkumem fakulty životního prostředí neodmyslitelně spojené stejně jako např. 3D technologie pro modelování krajiny apod. Výstava "Země není na jedno použití" probíhá za finanční podpory Ústeckého kraje (Muzeum města Ústí nad Labem)

PŘÍRODA A MYSLIVOST NA ÚSTECKU

14. 7. 2017 - 23. 6. - 1. 10. 2017 Město Ústí nad Labem a jeho nejbližší okolí je známé především jako průmyslová oblast s vysokou koncentrací obyvatelstva. 25 % plochy bývalého správního okresu, dnes působnosti magistrátu města, je nyní zastavěno pro výrobu, bydlení, komunikace a jiné industriální využití. Výjimečně zajímavá krajina s nebývalou výškovou členitostí, pestrou geologickou i botanickou skladbou však v přímé návaznosti na zástavbu stále poskytuje vhodné přírodní podmínky pro volně žijící živočichy. Jejich domovem jsou lesy a zemědělská půda, které prostupují až mezi obytné budovy, opuštěné továrny a jiné lidské stavby. Vystavené exponáty a průvodní text dokumentují současný stav populací zvěře na Ústecku, představují její druhy na preparátech i trofejích srnců, jelenů, daňků, muflonů i divokých prasat. Nemohou jinak než konstatovat, že drobná zvěř, především zajíc a bažant, se vyskytují jen ve stavech, které jsou na hranici zachování v přírodě, a veškerá péče je zaměřena na přikrmování a ochranu před šelmami i lidskou činností. Naopak divoká prasata, jelení a v poslední době i daňčí zvěř ve stavech narůstají a jsou předmětem intenzivního lovu. Makety představují laické veřejnosti zkušenostmi ověřené stavby krmných a loveckých zařízení. Jsou doprovázeny ukázkami a popisem krmiv. Počtem exponátů i pestrou nabídkou konstrukcí bezesporu překračují lokální význam výstavy ukázky nyní již zakázaných loveckých pastí. Obdobně cenná je vystavená část soukromé sbírky loveckých tesáků. Výstavu doprovázejí snímky přírody a zvěře z fotoaparátu Jiřího Němce. Myslivce, který se zkušenostmi a trpělivostí lovce zvěčnil krásy krajiny, rostlin a především zvěře v Krušných horách. (Muzeum města Ústí nad Labem)

LETNÍ ČÍTÁRNA

10. 7. 2017 - 18.–21. 7. / ÚT–PÁ / 10.00–16.00 hod. LETNÍ ČÍTÁRNA Venkovní čítárna muzejní knihovny. Připraveno je posezení, knihovnička s vybranými tituly z fondu muzejní knihovny pro děti i dospělé, stolové společenské hry. Pro děti budou připraveny stolečky s materiálem a návody na tvoření. Po celý den bude přítomna knihovnice a zájemci mohou být provedeni po prostorách knihovny, včetně těch, které nejsou běžně přístupné. Vstup volný DOPROVODNÝ PROGRAM LETNÍ ČÍTÁRNY: 18. 7. / ÚT / 17.00 hod. JANEK A MARKÉTA CHLADOVI Hrají k poslechu a třeba i k tanci. Vstupné 20 Kč 19. 7. / ST / 17.00 hod. KONRÁD Z WECHTY, ANEB CO ZBYLO ZE ZTRACENÉHO TRAMPSKÉHO VELKOFILMU Fred Velinský komentuje nalezené záběry filmu, k němuž scénář napsal Kapitán Kid. Vstupné 20 Kč 19. 7. / ST / 16.00 hod. MUZEUM ČTE DĚTEM Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma 20. 7. / ČT / 17.00 hod. Z LITOMĚŘIC PROTI PROUDU LABE Oldřich Doskočil představuje novou knihu s fotografiemi Pavla Rývy. Vstupné 20 Kč 21. 7. / PÁ / 17.00 hod. ANTON GÜNTHER, KRUŠNOHORSKÝ PĚVEC Přednáška Václava Houfka s hudebními ukázkami, na závěr zahraje hudební uskupení Anton G. Vstupné 20 Kč (Muzeum města Ústí nad Labem)

Technické hračky

10. 7. 2017 - 18. 7. – 17. 9. 2017 Muzeum Bučovice. Výstava chce alespoň trochu přiblížit dobu, kdy elektřina byla žhavou novinkou, kdy se v ulicích objevila první auta, a do vzduchu vzlétlo první letadlo bratří Wrightů. Průmyslová revoluce přinesla nejen nové vynálezy, ale také nové požadavky na vzdělání a technické myšlení. Do škol byly zaváděny nové předměty a s nimi i nové učební pomůcky. Katalogy hraček nabízely výrobky inspirované skutečnými technickými vymoženostmi. Dětské modely parních strojů, plechových automobilů, letadel a vláčků byly zpočátku luxusním zbožím pro bohaté. Dostupnějším sortimentem byly různé typy stavebnic a sestav pro modeláře, které rozvíjely dětskou představivost, prostorové vnímání a dětskou motoriku. Velkého rozmachu dosáhly také různé vědomostní a naučné hry. Nabídka Doprovodný program k výstavě o letních prázdninách: Muzejní dílnička pro šikovné ručičky Přijďte si do Muzea Bučovice vyrobit dřevěnou káču nebo pohyblivého panáčka. Tvořivá dílnička bude probíhat od 18. 7. do 31. 8. 2017 od úterý do pátku vždy v 10:30 a 13:30 hodin. Vstupné na dílničku je 30 Kč (v ceně materiál na 1 výrobek a prohlídka výstavy Technické hračky, doprovod 30 Kč – v ceně prohlídka Muzea Bučovice) (Muzeum Bučovice)

Poklady císařské Číny

10. 7. 2017 - 21. 7. – 24. 9. 2017 Zámecká komora Muzea Vyškovska. Unikátní zlaté a zlacené klenoty z pokladu císařské dynastie Tchang (618-907). Autorem výstavy je PhDr. David Majer. Poklad císařské dynastie Tchang (7.–10. století n. l.) tvoří předměty mezi nimiž vyniká zejména císařský čajový servis. Tyto unikátní klenoty jsou bez jakýchkoliv analogií v českých sbírkách a dosud byly v České republice vystaveny jen jednou. Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek a jejich cena je nevyčíslitelná. (Muzeum Vyškovska)

Čaj o páté

29. 6. 2017 - Výstava ze soukromé sbírky přibližuje etiketu a atmosféru viktoriánských a edwardiánských odpoledních salonů. (Muzeum Kouzlo starých časů)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106  


www.simpletense.com
דירות דיסקרטיות במרכז