Aktuality

Zbraně pro boj, sport i lov

27. 3. 2017 - 4. 4. – 29. 12. 2017 Muzeum Bučovice. Výstava představuje chladné i palné zbraně z období od pozdního středověku do II. světové války. Jedná se o zbraně vojenské, lovecké i sportovní ze sbírky Muzea Vyškovska. (Muzeum Bučovice)

Ten dělá to a ten zas tohle

27. 3. 2017 - 4. 4. – 2. 7. 2017 Muzeum Bučovice. Interaktivní výstava o tradičních řemeslech s dílnami, kde si je můžete sami vyzkoušet. Interaktivní výstava určená nejen dětem a mládeži o tradičních řemeslech a profesích, které jsou důležité i dnes. Na výstavě prezentujeme předměty z muzejní sbírky – nářadí a výrobky vztahující se ke kovářství, stolařství, ševcovství, tkalcovství, hrnčířství ale také třeba pernikářství. Hlavní součástí výstavy však jsou malé dílny, kde si můžete některá z řemesel vyzkoušet a třeba se inspirovat pro budoucí profesi. (Muzeum Bučovice)

ĎÁBLOVA BIBLE

22. 3. 2017 - 29. 3. / ST / 17.00 h ĎÁBLOVA BIBLE Přednáška autora makety největší rukopisné knihy světa, uměleckého knihaře Jiřího Fogla. Vyprávění doprovodí film o práci knihařů a komentovaná prohlídka kodexu. Vstupné 20 Kč (Muzeum města Ústí nad Labem)

VÝSTAVOU „ODNESENO – DOMOV VE VĚCECH“ S TOMÁŠEM OKURKOU

22. 3. 2017 - 25. 3. / SO / 15.00 h VÝSTAVOU „ODNESENO – DOMOV VE VĚCECH“ S TOMÁŠEM OKURKOU Výstavou o příběhu věcí, které si při nuceném odchodu ze svých domů s sebou vzali Němci žijící do 2. světové války ve východní a střední Evropě, provede návštěvníky kurátor výstavy Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč (Muzeum města Ústí nad Labem)

DINOSAUŘÍ DÍLNIČKA

22. 3. 2017 - 25. 3. / SO / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h DINOSAUŘÍ DÍLNIČKA Interaktivní program pro děti s využitím skutečných zkamenělin a modelů pravěkých zvířat, pořádá společnost Trilopark Praha. Na akci je nutné předem provést rezervaci na webových stránkách či v pokladně muzea, kapacita je omezena. Vstupné 50 Kč (Muzeum města Ústí nad Labem)

MUZEUM ČTE DĚTEM

22. 3. 2017 - 23. 3. / ČT / 16.00 h MUZEUM ČTE DĚTEM Četba pohádek s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma (Muzeum města Ústí nad Labem)

REFORMNÍ HNUTÍ PŘED VYSTOUPENÍM MARTINA LUTHERA

22. 3. 2017 - 22. 3. / ST / 17.00 h REFORMNÍ HNUTÍ PŘED VYSTOUPENÍM MARTINA LUTHERA Úvodní přednáška historičky Mgr. Jany Hubkové, Ph.D., z nového cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“. Přednáškový cyklus představí různé úhly pohledu na reformaci a její důsledky a zaměří se na témata, která souvisejí s naším regionem. Vstupné 20 Kč (Muzeum města Ústí nad Labem)

Muzeum otevírá novou stálou expozici

22. 3. 2017 - Dne 20. dubna zahajuje Karlovarské muzeum po dvouleté rekonstrukci opět provoz, a to otevřením zcela nové, multimediální podoby stálé expozice. Expozice připravená ke 150. výročí existence muzea přibližuje v nově upravených sálech a s využitím moderních technologií historii města Karlovy Vary, přírodu a dějiny Karlovarska, ukázky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek, slavní karlovarští lékaři a návštěvníci. Expozici mimo unikátních sbírkových předmětů doplňuji modely a kopie sbírek, středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemesla, ukázky produkce sklárny Moser a karlovarských porcelánek. (Muzeum Karlovy Vary)

Šaty k tanci i pohledu

13. 3. 2017 - 16. 3. – 14. 5. 2017 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska. Výstava historických kostýmů brněnské textilní výtvarnice Denisy Richterové. Uvidíte dvě desítky oděvů inspirovaných historickou módou. Vzorem byly pro výtvarnici zejména dobové obrazy z období gotiky, renesance, baroka, rokoka a secese. Vy i Vaše děti si budete moci historické šaty vyzkoušet a stát se na chvíli šlechtičnou či šlechticem. (Muzeum Vyškovska)

VÝSTAVOU „NELÍTOSTNÝ PRAVĚK“ S JIŘÍM KROPÁČEM

13. 3. 2017 - 18. 3. / SO / 13.00 a 15.00 h VÝSTAVOU „NELÍTOSTNÝ PRAVĚK“ S JIŘÍM KROPÁČEM Výstavou vědecky přesných modelů prehistorických živočichů a tehdejších ekosystémů Vás provede paleontolog Jiří Kropáč. Vstupné 100/60 Kč. (Muzeum města Ústí nad Labem)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  


บัตรเครดิต