Aktuality

Válka s hokejkami aneb Z počátků ledního hokeje v Ústeckém kraji

5. 1. 2018 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve do Křížovy vily dne 11. ledna 2018 od 17 hodin na vernisáž výstavy Válka s hokejkami aneb Z počátků ledního hokeje v Ústeckém kraji. Východním okrajem žateckého okresu probíhala česko-německá jazyková hranice. Tato skutečnost byla základem četných národnostních sporů. Zábor sudetského území v roce 1938 tyto vleklé spory zdánlivě ukončil a nečekaně poskytl i vhodné podmínky pro vznik amatérských hokejových mužstev. Tato mužstva se postupem času profesionalizovala, až se ocitla v kvalifikaci pro nejvyšší hokejovou soutěž. V poválečné době začal pod Krušnými horami prosperovat průmysl. V Chomutově a Litvínově byla založena závodní hokejová mužstva, která do svých řad pozvala zkušené sportovce ze Žatecka a Rakovnicka. Těm nejlepším nabídla životní příležitost – start na Olympiádě. Výstava potrvá do 18. února 2018. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)

Záhady a tajemna nejen v České republice

5. 1. 2018 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve do Staré papírny 18. ledna od 17 hodin na vernisáž výstavy Záhady a tajemna nejen v České republice. Přijďte s námi prozkoumat různá zákoutí, poodkrýt tajemství a odhalit největší záhady. Výstavu, která potrvá do 17. března 2018, připravila badatelská společnost Agartha. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)

Otisky kamenné historie

5. 1. 2018 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a spolek Omnium, z.s. pořádá v budově Stará papírna v Žatci přednášku o současné podobě hřbitovů na Podbořansku Otisky kamenné historie - Křesťanské a židovské hřbitovy na Podbořansku, která se uskuteční 30. ledna 2018 od 17 hodin. Přednášet bude Jakub Děd a Barbora Větrovská. Na akci spolupracuje organizace Heimatplfegerin der Sudetendeutschen s podporou Česko - německého fondu budoucnosti. Vstup volný. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)

Nositelé tradic

4. 1. 2018 - Nositelé tradic, 18. 1. – 8. 4. 2018 výstavní sál v 1. patře Muzea Vyškovska. Ve dnech 18. 1. – 8. 4. 2018 se v Muzeu Vyškovska ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně uskuteční zcela ojedinělá výstava s názvem Nositelé tradic. Na výstavě jsou prezentováni držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ a celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje. Od roku 2002 uděluje Ministerstvo kultury České republiky titul Nositel tradice lidových řemesel významným představitelům výrobců a řemeslníků tradiční lidové kultury z celé České republiky. Celkově bylo tímto titulem oceněno čtrnáct lidových výrobců a řemeslníků působících v Jihomoravském kraji. Na ocenění Nositel tradice lidových řemesel navázal Jihomoravský kraj v roce 2012 schválením zásad pro udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, jenž je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje, s důrazem na zánikem ohrožené obory. Toto prestižní krajské ocenění se každoročně uděluje vybraným nominovaným lidovým tvůrcům a řemeslníkům. V letech 2012-2017 bylo ocenění uděleno sedmnácti rukodělným výrobcům. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců krajského úřadu, ocenit maximálně tři nominované kandidáty. Jako ocenění jejich práce a připomenutí dnes již zanikajících znalostí a dovedností připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně putovní výstavu s jednoduchým názvem Nositelé tradic, která je rozdělena na textovou část, kde na velkoformátových stojanech představujeme každého výrobce včetně stručného popisu technologie výroby a na část trojrozměrnou, v níž se každý výrobce prezentuje ukázkovou kolekcí své tvorby. Speciálně pro tuto výstavu byl připraven dokumentární film zachycující jednotlivé technologické postupy výroby. Součástí výstavy je rovněž tištěný katalog výrobců. Výstava si klade za cíl především propagaci krajského a celostátního ocenění, propagaci oceněných tvůrců a připomenutí lidských dovedností v minulosti běžných, dnes však postupně upadajících v zapomenutí. Věříme, že se stane inspirací a důvodem k zamyšlení při hledání dalších vhodných kandidátů na tento titul. Přijďte se tedy i Vy seznámit s kraslicemi batikovanými, zdobenými slaměnou intarzií či ryze blatnickými, lidovou, např. horňáckou výšivkou, ručním tkaním i ručním tkaním na tkalcovském stavu, tradiční výrobou modrotisku, výrobou habánské fajánse a černé hrnčiny, zpracováním a pletením z orobince, zpracováním rohoviny a perleti či s výrobou figurek z kukuřičného šustí nebo s tradičním perníkovým i vizovickým pečivem. Dozvíte se také, jak se vyrábí došková krytina, zpracovává ovčí vlna i vše podstatné o bednářském řemesle. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Jihomoravský kraj. V roce 2016 byl titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje udělen paní Marii Pachtové z Vyškova za její umění zdobení kraslic slaměnou intarzií. Paní Pachtová hanácké kraslice vytváří dlouhá desetiletí a tuto techniku, jedinečně využívající přírodního materiálu, dovedla svou precizností a výtvarným citem k dokonalosti. Své zkušenosti vždy předávala žákům ve škole i v rámci kurzů otevřených veřejnosti, které příležitostně vede doposud. Neopominutelnou součástí aktivit Marie Pachtové je její bohaté působení na poli zejména dětského hudebního, tanečního a slovesného folkloru, kde jako vedoucí Dětského folklorního souboru Klebetníček přivedla mnoho generací dětí z Vyškova a okolí k hlubšímu vztahu k písním, tancům, říkadlům, zvykům i hanáckému dialektu zdejšího regionu. Pokud ovládáte některé z tradičních řemesel, popř. znáte někoho, kdo by se rukodělnou řemeslnou výrobou zabýval, přišla třeba řada právě na Vás či Vaše známé. Jedním z kritérií (uvedeny níže) je, že jste ve svém řemesle našli následovníky a jste svým dovednostem ochotni učit i ostatní. Máte-li zájem a chcete se o možnosti získat titul mistra rukodělné výroby do vlastních rukou dozvědět více, obracejte se na etnografku Muzea Vyškovska Mgr. Petru Minářovou (tel. 517 348 040; minarova@muzeum-vyskovska.cz). Kritéria Při posuzování návrhů na udělení titulu komise posuzuje každého kandidáta podle toho, zda a v jaké míře jsou splněna následující kritéria: – řemeslná činnost kandidáta je v daném oboru výjimečným nebo jedinečným dokladem tradiční technologie či tradiční lidové techniky ohrožené zánikem, – předávání dovedností a zkušeností následovníkům, – prezentování svých výrobků na veřejnosti, – souhlas se spoluprací při pořizování dokumentace užívaných postupů a dovedností pro archiv Ústavu lidové kultury při záruce všech autorských práv kandidáta, – vysoká estetická a užitná hodnota výrobků, – užití tradičního materiálu na zhotovení výrobků a jeho tradiční úpravu, – uplatnění tradičního tvarosloví předmětu, čistota provedení, – dodržení povrchové úpravy, dekoru a barevnosti odpovídající tradici, – opakování tradičních vzorů nebo předloh, – úroveň ovládnutí tradičních postupů a dovedností v rukodělné výrobě. (Muzeum Vyškovska)

Kombinované vstupné - Dvě muzea za super cenu

22. 12. 2017 - Muzeum historických nočníků a toalet a Muzeum Lega se nacházejí v centru Prahy pouhých 280 m od sebe, proto se rozhodla společně představit své expozice a nabídnout návštěvníkům mimořádně výhodné vstupné. Cenové kategorie: Základní vstupné se slevou 25% … 270,- Kč Zlevněné (dětské) vstupné se slevou 25% … 180,- Kč Rodinné (2+max.3 děti) vstupné se slevou 25% … 825,- Kč Cena vstupenek ZTP, ZTP/P vstupné se slevou 25%: 180,- Kč Kolem 2000 exponátů z období od 15. století až po současnost je k vidění v jedinečném pražském Muzeum historických nočníků a toalet je zaměřeno především na historický vývoj předmětů spojených s vykonáváním potřeby. Mezi unikáty patří nočník pro Napoleona Bonaparte, Lincolnovu ložnici v Bílém domě, Titanic, čínského císaře Čchie-Lunga, hraběnky Mathildy Nostitz, z ryzího stříbra i hliněná středověká vykopávka z Nizozemí. Kromě historických nočníků, toalet a křesel v muzeu naleznete toaletní papíry, splachovadla, obrazy, pohlednice, kuriozity a další drobné předměty osobní hygieny, včetně barokních pastiček na blechy. K vidění jsou dámské nočníky bourdaloue, nočníky hrající melodii, svatební francouzské nočníky i figurky Kaganerů ze španělských betlémů. Sbírka je největší na světě! Nachází se jen 450 m od Staroměstského náměstí. Pro veřejnost bude otevřeno jen do 28. 2. 2018, proto využijte poslední příležitosti vidět tuto unikátní soukromou sbírku! www.muzeumnocniku.cz http://muzeumnocniku.pano3d.eu/ Pražské Muzeum Lega je co do rozlohy a počtu vystavených exponátů největší nejen v ČR, ale i na světě. Specializuje se na historii této oblíbené stavebnice, která se pyšní titulem hračka století. Na ploše 340 m2 uvidíte přes 2500 unikátních modelů rozdělených do 20 tematických expozic. Na jejich stavbu bylo použito přes 1 000 000 kostiček. Udělejte si výlet do doby, kdy moři vládli piráti, přeneste se do éry rytířských soubojů, nebo do věku, kdy nebe křižují vesmírné lodě Star Wars i obávaná Hvězda smrti, a popřejte Mistru Jodovi, ať ho provází síla. Navštivte magický svět Harryho Pottera, nebo se s nepřekonatelným hrdinou Indiana Jonesem vydejte za dobrodružstvím. Fascinovat vás budou také jedinečné modely světoznámých památek, nechybí ani propracované mechanismy LEGA Technik a modely moderních či starých lokomotiv a nejrůznějších dopravních prostředků. Muzeum potěší všechny věkové kategorie. Zavzpomínejte sami nebo ukažte dětem, jak stavebnice vypadala, když jste si s ní hráli v jejich letech. https://www.muzeumlega.cz/muzeum-praha (Muzeum historických nočníků a toalet, o.p.s.)

Dykův kraj na historických pohlednicích

19. 12. 2017 - Malý sál Regionálního muzea Mělník bude na začátku roku patřit historii našeho kraje. Výstava s názvem Dykův kraj na historických pohlednicích se koná v rámci oslav výročí 100 let od vzniku Československa a od skončení 1. světové války. Představí život a zejména literární dílo zdejšího významného rodáka básníka, žurnalisty a politika Viktora Dyka (1877 – 1931), který v desetiletích před „Velkou válkou“ patřil k hrstce domácích aktivistů věřících v možnost existence samostatného českého (potažmo československého) státu. Na výstavě prezentované historické pohlednice návštěvníkům nastíní bývalou podobu a postupnou proměnu Dykova rodného kraje. Vystaveny budou rovněž předměty z pozůstalosti V. Dyka vč. rukopisných konceptů a korespondence jeho manželky. K vidění budou také některá z básníkových publikovaných děl. Výstava vznikla díky spolupráci muzea s panem Milanem Honzíkem - sběratelem melnicensií. Slavnostní zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 11. 1. od 17:00 hodin v malém sále muzea. (Regionální muzeum Mělník)

Petr Pěnkava - ohlédnutí...

19. 12. 2017 - Oblíbený šemanovický malíř Petr Pěnkava opět vystavuje v prostorech Regionálního muzea Mělník. Již popáté se návštěvníci pobaví nad olejomalbami plnými vtipu a barev. K vidění bude průřez autorovou tvorbou od jeho počátků až do současnosti. Nebudou chybět ani obrazy premiérové. Nápaditý humor Petra Pěnkavy dokazují i názvy jednotlivých děl např. „Turistická stezka pro trpaslíky“, „Čajový servis pro leváky s univerzální cukřenkou“, „Ti co nekradli“ a „Ti co kradli“… Přes padesát pláten bude vystaveno do 18. 2. 2018. Zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 17:00 hodin ve velkém sále muzea. (Regionální muzeum Mělník)

Významné geofyzikální jevy v západních Čechách

12. 12. 2017 - Dne 20. ledna se uskuteční přednáška "Významné geofyzikální jevy v západních Čechách – vulkanismus, výrony minerálních pramenů, zemětřesné roje . Známe jejich vzájemné souvislosti?" Milan Brož a Alena Boušková z Geofyzikálního ústavu AV ČR v přednášce osvětlí, proč jsou západní Čechy právem nazývány unikátní přírodní laboratoří. Promluví o historickém sporu mezi plutonisty a neptunisty, o současném originálním vědeckém experimentu, kterým je vyhloubení Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka, o výronech minerálních pramenů v lázeňském trojúhelníku zkoumaných již od středověku i o zdejších poměrně častých přirozených zemětřeseních, jimž se věnuje velká pozornost od počátku devatenáctého století. Záměrem vědeckých výzkumných projektů v posledních desetiletích je nalézt objektivní souvislosti mezi těmito přírodními jevy. Začátek v 17 hodin. (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)

Tajemství a kouzlo pestrobarevných kostiček

12. 12. 2017 - Dne 25. ledna se uskuteční přednáška Ing. Arch. Petra Šimra, autora výstavy Svět kostiček. Představí svou vlastní tvorbu, osvětlí slovníček pojmů kostkařů “AFOLů“ – dospělých fanoušků Lego kostek (The Adult Fan of Lego) a představí světové legaře. Začátek v 17 hodin. (Muzeum Karlovy Vary)

Svět kostiček®

12. 12. 2017 - Vernisáží 17. ledna začíná výstava exponátů ze světově proslulé stavebnice, která si získala srdce dětí i dospělých. Představí část rozsáhlé sbírky továrních lego setů a část vlastní „MOC“ (My Own Creation – má vlastní tvorba) tvorby Ing. Arch. Petra Šimra ("Peesko"). Výstava nabídne filmovou tvorbu stavebnice, diorama lego technic, MOC vlaky Peesko, ale také Duplo vláčkodráhu a dětský koutek s Duplo stolky a kostkami nebo lego classic stolem. Výstava potrvá do 4. března. (Muzeum Karlovy Vary)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76  


www.simpletense.com
תיקון ביוב
סלון מעוצב
בית דפוס בתל אביב