Aktuality

Muzejní noc a noc kostelů v Bechyni

4. 5. 2023 - K již tradiční akci se v Bechyni v pátek 2. 6. od 17 hod. připojí všechna místní muzea, jedna galerie a farnost Bechyně. Stejně jako minulý rok bude probíhat soutěž, sběr razítek o výherní balíčky. Program a změny programu sledujte na webových stránkách Městského muzea. Plánovaný program: Muzea budou otevřena od 17 do 21 hod! či do odchodu posledního návštěvníka. Městské muzeum: Komentovaná prohlídka výstavy Potkali se v Bechyni – děl významných absolventů keramické školy (PaedDr. J. Novotný) v 18 hod. Volně přístupná stálá expozice. Tvořivá dílna pro děti. Alšova jihočeská galerie-Mezinárodní muzeum keramiky: Komentovaná prohlídka výstavy Ludmila Padrtová – Krajinou k abstrakci, vede DiS. M. Růžička. 20 hod., volně přístupná expozice. Muzeum turistiky: pečení buřtů, promítání filmů s místní tématikou, expozice v bývalé synagoze volně přístupná. Hasičské muzeum: ukázka hasičské techniky, soutěže pro děti, expozice volně přístupná. klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie: 17 hod koncert komorní hudby ZUŠ V. Pichla (30 min) 22 hod varhanní koncert a požehnání městu zahrádka za klášterním kostelem otevřena 17:30-22 hod klášterní zahrada 19 hod Druhý koncert oddělení bicích nástrojů ZUŠ V. Pichla Bechyně (45 min) Kostel sv. Michaela 18:30 hod „Vážně nevážně“, koncert souboru SRNA ZUŠ V. Pichla Bechyně (30 min) 19:15 – komentovaná prohlídka hřbitova, vede J. Bílek Kostel sv. Matěje 20 hod Mariánské písně věž kostela otevřena od 18 do 22 hod zvony na kostelích se společně rozezní v 18hod (Městské muzeum Bechyně)

Viktoriánské tajnosti

28. 4. 2023 - Tajnosti staré Anglie na přelomu 19. a 20. st., společenská etiketa i tabu, provázející lidstvo od narození po úmrtí. Nová expozice muzea ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit je otevřena do 31. května. Aktuální otevírací dobu naleznete na našich oficiálních webových stránkách www.muzeumkouzlostarychcasu.cz. Předchozí objednání do Muzea Kouzlo starých časů, a to na telefon 602 302 187 nebo emailem na kouzlostarychcasu@gmail.com, nutné. Prohlídky jsou vždy s komentářem průvodce. Platby pouze v hotovosti. (Muzeum Kouzlo starých časů)

Od 4. května zveme na prohlídku Clam-Gallasova paláce v Praze

25. 4. 2023 - V květnu a červnu zve Muzeum města Prahy veřejnost do barokního Clam-Gallasova paláce na pravidelné komentované prohlídky. Palác patří k nejlépe zachovalým stavbám svého druhu ve střední Evropě. Nejpřednější vídeňský dvorní architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu zde umístil do husté městské zástavby Starého Města počátku 18. století velkolepý palác. Prohlídkový okruh se soustředí na tzv. vznešené patro paláce, kde stropy zdobí fresky od slavného italského umělce Carlo Carloneho. Budova prošla nákladnou rekonstrukcí a Muzeum ji teď otevírá návštěvníkům v její nádheře ještě, než ji zaplní výstavy a mobiliář. Svět šlechtické reprezentace Návštěvníkům nabídneme vhled do velkoryse řešeného prostoru a do ideových souvislostí architektonického řešení. Budova sloužila reprezentaci a palác je tak svědectvím ctižádosti a společenského významu majitelů, bohatství a vytříbeného vkusu, duchovního zázemí šlechty i její dobročinnosti. Hodinovou procházku tímto světem zahájíte na impozantním vrcholně barokním schodišti, které byste rozhodně nečekali mezi okolními měšťanskými domy. Můžete si nechat vyprávět o umělecké hodnotě schodiště, fresek i o palácové hře se světlem. (Clam-Gallasův palác)

Řemeslné pohádky

24. 4. 2023 - Sobota - 29.dubna 2023, 10.00-17.00 Technické muzeum v Brně pořádá v rámci projektu S Matičkou a se Šroubkem za poznání putujem akci na národní kulturní památce Větrný mlýn v Kuželově akci nejen pro rodiny s malými dětmi. Každý úkol bude inspirovaný jiným řemeslem a pohádkovou postavičkou, která bude pomáhat nebo naopak úkol zamotávat. Děti se tak jednoduchou formou dozví, čím se řemeslník zabýval, jaké potřebovat nástroje, co vyráběl, popř. další zajímavosti. Návštěvníci se mohou těšit na mlynářství (včetně autentických prostor mlýna), kovářství, textilní řemesla, práci ševce, sládka, lékárníka či knoflíkáře. Dozví se také, čím se zabývala řemesla s exotickými názvy jako např. brtník nebo cvočkař. (Větrný mlýn v Kuželově - národní kulturní památka)

Za kováři na Šlakhamr

24. 4. 2023 - První sobotu v květnu- 6. května 2023 - se po roce otevře opět památka Technického muzea v Brně Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou s programem. Přijedou kováři z různých částí naší republiky a nejen že rozpohybují velké hamerské zařízení, na němž budou pracovat, ale také budou na přenosných výhních na dvorku Šlakhamru zpracovávat nepoddajný kov. V malebném údolí řeky Sázavy si budou moci malí i velcí vyzkoušet, co obnáší práce kováře a přitom si prohlédnout technickou památku TMB. Akce se koná od 10.00 do 17.00 (Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou)

Iconic Houses. Ikony české avantgardy. Autenticita a stylová diverzita

24. 4. 2023 - Centrum památek moderní architektury připravilo výstavu u příležitosti konání 7. mezinárodní konference ICONIC HOUSES v České republice. ICONIC HOUSES je mezinárodní nezisková síť spojující architektonicky významné památky a domy významných osobností 20. století, které jsou přístupné veřejnosti jako domácí muzea. V ČR je členem sítě ikonických domů ne méně než jedenáct tzv. domů muzeí. Kromě Müllerovy vily v Praze a Vily Tugendhat v Brně výstava představí interiéry Adolfa Loose v Plzni, památky moderní architektury Brna, Vídně a Lublaně. Výstava probíhá do 3.9. 2023. (Muzeum Norbertov)

Od pravěku ke fraku

24. 4. 2023 - Výstava v Domě U Zlatého prstenu nabídne návštěvníkovi od 26.4. 2023 možnost seznámit se s oděvy našich předků z různých historických period – mladší doby železné, období Karla IV či z 19. a 20. století. Historické oděvy budou představeny nejen jako reálné exponáty, ale také v podobě dynamických digitálních modelů. Návštěvník si je virtuálně oblékne pomocí snímací kamery a velkorozměrového monitoru, který zobrazí i jeho pohyb v minulé historické realitě. (Dům U Zlatého prstenu)

Nepokojná léta aneb Žatec ve víru třicetileté války

24. 4. 2023 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní vernisáž výstavy Nepokojná léta aneb Žatec ve víru třicetileté války, která se uskuteční ve čtvrtek 11. května od 17 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy muzea (Husova 678). „Třicetiletá válka (1618-1648) patřila k jedněm z nejkrvavějších konfliktů v lidských dějinách a hluboce poznamenala osudy lidí v celé Evropě. Ani region Žatecka neunikl válečnému běsnění a pohromám, které byly spojeny s přesuny znepřátelených vojsk. Výstava je zaměřena na osudy Žatce a lidí žijících ve městě a okolí, jakož i soudobé vojenské a fortifikační techniky a inovace. Velká pozornost je věnována archeologicky zkoumaným šancím u Přísečnice, drobné pohraniční pevnůstce, kterou chránili žatečtí měšťané a jejíž smutný příběh barvitě ilustruje nepokojnou dobu třicetileté války“, nastínil její obsah autor výstavy Mgr. Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i. Výstava potrvá do 30. prosince 2023. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)

Dráteníkův rok

24. 4. 2023 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Dráteníkův rok, která bude otevřena při příležitosti patnácté Muzejní noci v Žatci v sobotu 20. května 2023 od 13 hodin v Křížově vile (Zeyerova 344). „Výstava ukáže drátenické práce osmi novodobých dráteníků z celé České republiky, např. Věry Studené z Kuklíku, Moniky Sochůrkové z Prahy, Lady Borecké z Krchleb, Aleny Kulhánkové a Zdeňka Slavaty z Kytína, Ladislava Šlechty z Harrachova a manželů Pichových z Milevska, kteří svou činnost posunuli do umělecké oblasti. Během celé muzejní noci bude možné vidět ukázky drátování, možnost vyzkoušet si drátování a koupit jejich výrobky přímo na místě, a to až do 19 hodin“, přiblížila Monika Klímová, pracovnice Regionálního muzea v Žatci. „Drátování nabylo nového smyslu a jeho účel je čistě estetický. Pokud dnes drátujeme nádobu, není to z důvodu jejího poškození, ale proto, abychom ji ozdobili. Jaká neuvěřitelná díla lze z drátu zhotovit vám ukážeme prostřednictvím naší volné tvorby“, dodala jedna z autorek, Věra Studená. Výstava potrvá do 22. října 2023. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa

13. 4. 2023 - Jako každý rok budeme společně číst jména lidí, kteří byli během druhé světové války pro svůj původ nacisty nespravedlivě pronásledováni a zavražděni. Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojujeme k uctění památky hrdinů a obětí holocaustu, který nese název Jom ha-šoa ve ha gvura (Den holocaustu a hrdinství) a upomíná na den zahájení povstání židovských vězňů nacistického ghetta ve Varšavě. Odvaha a hrdinství vězňů varšavského ghetta i všech dalších, kteří se odhodlali hájit právo na důstojnost nejen svou, ale i všech dalších utlačovaných a ponižovaných, je pro nás dodnes inspirací. Srdečně zveme veřejnost ke společnému čtení jmen. Pietní akce proběhne 18. 4. od 14 hodin v piazzettě před Hraničářem. (Muzeum města Ústí nad Labem)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133  


COMMERCIAL TRUCK TOWING