Aktuality

Projekce dokumentárního filmu - JSEM DOMA...

19. 8. 2019 - Premiérové uvedení autorského filmu Petra Vorlíčka o převozu ostatků Bo-huslava Martinů do rodné Poličky v roce 1979, spojené s úvodním slovem Jaro-slava Novotného, hudebním vystoupením Oldřicha Růžičky (zpěv) a Petra Kašpara (klávesy) a následnou besedou s autorem filmu a pamětníky této významné události. Vzpomínkový večer se uskuteční v atriu Centra Bohuslava Martinů (namísto původně plánovaného Tylova domu) 27. srpna 2019 od 21.00 hodin. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50,- Kč. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do hudebního sálku centra. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Pietní akt a koncert k uctění památky úmrtí skladatele Bohuslava Martinů

19. 8. 2019 - Od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů uplyne na konci srpna rovných 60 let. Sou-časně uplyne 40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska, kde byl původně pohřben, do rodinného hrobu v Poličce. Město Polička ve spolupráci s Centrem Bo-huslava Martinů chce skladatelovo úmrtí uctít pietní vzpomínkovou akcí, která se bu-de konat přesně v den úmrtí 28. srpna. U hrobu skladatele proběhne krátký pietní akt, který kontinuálně přejde do vzpomínkového koncertu s názvem Píseň domova. Jde o literárně-hudební pásmo, koncipované úmyslně jako úzce komorní vystoupení, založené na niterném dialogu violy s lidským hlasem. Píseň domova vznikla před de-seti lety k 50. výročí skladatele, do života ji tehdy uvedl herec Alfréd Strejček. Hudební část, umně složená z citací melodií Bohuslava Martinů či jejich parafrází, je dílem skladatele a hudebníka Jaroslava Krčka, jenž je veřejnosti znám jako umělecký ve-doucí souboru historické lidové hudby Musica Bohemica. Také part recitace pochází zejména od Martinů: jde o úryvky z jeho korespondence či psaných textů, které jsou doplněny citacemi některých veršů Miloslava Bureše, s nímž Martinů vytvořil své vr-cholné „dílo domova“, kantátu Otvírání studánek. Píseň domova budou v Poličce in-terpretovat brněnští umělci Lubomíra Sonková (recitace) a Leoš Černý (viola). Akce se koná 28. srpna 2019 v 16.45 hod. proběhne pietní akt u hrobu skla-datele a následně v 17.00 hod. zazní v kostele. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

MARTINŮ OBRÁZKY KRESLÍCÍ

19. 8. 2019 - 1. - 31. 8. 2019, výstavní sály Městského muzea Polička Po téměř roce se v srpnu do výstavních prostor muzea vrací loňská výstava o kres-bách Bohuslava Martinů nazvaná Martinů obrázky kreslící. Představuje skladatele trochu z jiného úhlu – ne jako hudebníka, ale jako vtipného kreslíře, který svými ob-rázky komentuje nejrůznější dění kolem sebe. Výstava za rok své existence proputo-vala již čtyři výstavní prostory: poprvé byla k vidění v pražském Valdštejnském paláci, poté se přestěhovala do Poličky, následovalo Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě a u příležitosti nové martinůovské inscenace opery Tři fragmenty z Juliette byla v červnu instalována ve foyeru Janáčkova divadla v Brně. Nová instalace úspěšné výstavy se koná u příležitosti 60. výročí úmrtí skladatele, které si připomí-náme 28. srpna. Výstava byla mírně aktualizována a doplněna o některé informace. Zcela nově je k vidění část, týkající se převozu ostatků Bohuslava Martinů ze Švýcarska do Poličky v roce 1979. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Vinobraní v muzeu

16. 8. 2019 - Jako každoročně se Regionální muzeum Mělník připojí k programu tradičního Mělnického vinobraní - 20. - 22. 9. 2019! V původních gotických sklepích z 2. poloviny 14. století můžete ochutnat 50 druhů českých vín z Mělníka, Velkých Žernosek a Litoměřic. Otevřena bude také muzejní kavárna s posezením na historických hradbách. Atrium muzea je klidovou zónou pro ty, kteří chtějí na chvíli uniknout vřavě Vinobraní. Děti mohou využít pro odpočinek herní koutek na výstavě Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků. V kavárně bude k vidění výstava Patron vinařů sv. Václav v umění. Otevírací doba muzea v průběhu Mělnického vinobraní: PÁTEK: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 17.00 – 24.00 (sklep) 9.00 – 24.00 (kavárna) SOBOTA: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 17.00 – 24.00 (sklep) 9.00 – 24.00 (kavárna) NEDĚLE: 9.00 - 17.00 (expozice, výstavy, kavárna) (Regionální muzeum Mělník)

Stolečku, prostři se

15. 8. 2019 - 14. 9. – 27. 10. 2019, Zámecká komora Muzea Vyškovska. Výstava z kolekce sběratelky papírových ubrousků, podšálků a prostírání paní Aleny Šedové, jejíž soubor dnes čítá přes 50 000 kusů těchto zdánlivě obyčejných, ve skutečnosti však svým provedením a použitými motivy mnohdy unikátních předmětů. Pestrou paletu ubrousků doplní prostřené stoly i část věnovaná ozdobnému skládání ubrousků do rozličných tvarů. (Muzeum Vyškovska)

Zkamenělé stopy

15. 8. 2019 - 12. 9. – 17. 11. 2019 Muzeum Bučovice. Výstava představí návštěvníkům kolekci vzorků fosilních stop, pocházejících z geologických sbírek Muzea a galerie v Prostějově a Vlastivědného muzea v Olomouci. Stopy dokládající existenci a životní projevy rozmanitých živočichů objevují odborníci v horninách různého geologického stáří, které pocházejí z rozmanitých částí naší republiky. Výstava se zaměřuje na nálezy ichnofosílií především z Moravy. (Muzeum Bučovice)

Dny evropského dědictví v Muzeu Vyškovska

15. 8. 2019 - 7. a 8. 9. 2019 Muzeum Vyškovska. V rámci Dnů evropského dědictví pro Vás i v letošním roce otevíráme zámek, ve kterém sídlí naše muzeum. Můžete si u nás zdarma prohlédnout všechny stálé expozice, výstavy Zámek ve Vyškově a VÁCLAV HAVEL Politika a svědomí a na nádvoří zhlédnout vystoupení skupiny historického šermu ARMET. Za zvýhodněné vstupné máte možnost vidět výstavu Největší záhady a tajemství světa. Pro dětské návštěvníky jsme na sobotu připravili tvořivou dílnu, na které se bude vyrábět z papíru a ubrousků. (Muzeum Vyškovska)

České koráby kubánských silnic

2. 8. 2019 - 15. 8. / ČT / 17.00 hod. / České koráby kubánských silnic Zážitky z cest za českými auto-veterány na Kubu vypráví cestovatel, muzejník, fotograf, sběratel a spisovatel Vladimír Cettl. (Muzeum města Ústí nad Labem)

700x Střekov – nejromantičtější zřícenina v obrazech

31. 7. 2019 - 8. 8. / ČT / 17.00 hod. 700x Střekov – nejromantičtější zřícenina v obrazech Vernisáž výstavy k letošnímu jubileu 700 let od první zmínky o hradě ukáže symbol Ústecka v klasických i nečekaných podobách. Ruina Střekova se pro svou „pohádkovou“ polohou vysoko nad řekou řadí k předním evropským ikonám romantismu. (Muzeum města Ústí nad Labem)

Vernisáž výstavy 80. výročí vypuknutí 2. světové války

29. 7. 2019 - Městské muzeum Rýmařov Vás zve na vernisáž výstavy ve středu 7. srpna v 17 hodin. Budeme otevírat komorní výstavu v přízemní galerii Pranýř, a to 80. VÝROČÍ VYPUKNUTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY v kontextu Rýmařovska. Vystaveny budou nejrůznější historické předměty, dokumenty a fotografie. Výstavu zahájí její autor Mgr. Tomáš Lašák a výstava zde bude k vidění do 28. září. (Městské muzeum Rýmařov)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108  


שיש למטבחים
תיקון ביוב
מערכת ישיבה
best ias coaching centre in kolkata