Aktuality

Ťan-Šan: Vrcholy a jezera Nebeských hor

20. 6. 2013 - Od 25. června bude v prostoru Kavárny Muzeum k vidění výstava fotografií Michala Černého. Výstava představí ledovce, vrcholy a jezera málo známého asijského pohoří Ťan-Šan. Michal Černý je geolog, přírodovědec, cestovatel, fotograf a publicista. V rámci své profese často cestuje a kromě toho podniká další výpravy do vzdálených a exotických zemí. Do Kyrgyzstánu jezdí každoročně od roku 2004. Cílem výprav je hlavně studium ledovcových jezer, klimatu a přírodních rizik. Během těchto cest pořídil několik desítek tisíc snímků, z nichž malou část prezentuje tato výstava. Michal Černý publikuje své snímky samostatně i jako doprovod cestopisných a přírodovědných článků v různých časopisech. Výstava v Kavárně Muzeum potrvá do 4. srpna... (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Soudobá paličkovaná krajka

13. 6. 2013 - Výstavní prostory třešťského muzea budou v letních měsících patřit ukázkám z tvorby současných krajkářek z Vysočiny. Paličkování se ve své nejjednodušší podobě dle některých zdrojů objevuje u Slovanů už na přelomu 10. a 11. století. Všeobecně je za kolébku paličkování považována Itálie, kde se za pomoci paliček vyrábí krajka od začátku 16. století a odkud se potom velmi rychle rozšířila do celé Evropy. Technika paličkování je založená na křížení a uvazování volných nití, které jsou navinuté na dřevěných paličkách. Předem navržený vzor je připevněn na podušce neboli herduli a nit se vede kolem jednotlivých špendlíků, aby vznikl požadovaný motiv. Materiálem pro výrobu krajek bývá bavlna, příze, hedvábí, dracouny, vlna a další. V českých zemích patřila výroba krajky na některých panstvích k robotním povinnostem a pro poddané platil zákaz krajku používat při zdobení svých oděvů. Císařovna Marie Terezie prohlásila ve druhé polovině 18. století krajkářství za svobodnou živnost a téměř zároveň vznikla první krajkářská škola. Další století přináší rozmach strojové výroby krajek, zakládají se dokonce továrny na její výrobu a silně konkurují domácké rukodělné výrobě. Paličkovaná krajka i dnes nachází svá tradiční uplatnění, používá se při zdobení oděvů, výrobě šperků, prostorových interiérových dekorací a rozličných miniatur např. vánočních ozdob. Výstavu, na kterou Vás tímto zveme, můžete navštívit od 20. června do 8. září, otevřeno máme denně mimo pondělí v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30. Vystavující paličkářky: Jitka Balounová Irena Dvořáková Iva Formanová Marie Holubová Jaroslava Lánová Dana Kuzdasová Jana Marešová Zdena Polzerová Dagmar Trávníčková Martina Vaňkátová (Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť)

Na schodech III. - Jaroslav Kouba a Lidové divadlo v Telči

13. 6. 2013 - Jaroslav Kouba byl v letech 1950-1990 bezesporu největší kulturní osobností Telče. Za 40 let působení v ochotnických souborech hrál jako herec v téměř 250 divadelních představeních. V šedesátých letech se stal vedoucím souboru Lidového divadla v Telči. Od té doby většinu her nejen režíroval, ale také navrhoval scény, které často sám zhotovil. Telčský soubor dovedl k řadě ocenění na různých festivalech a přehlídkách. Sám získal ceny jak za herecký výkon, tak i za návrhy scén. O činnosti ochotnického divadla v těchto letech vytvořil pozoruhodný soubor dokumentů, který se stal mimořádně cenným archivním materiálem o kulturním životě města v minulém století. Nyní je tento soubor do 30. srpna vystaven v telčském muzeu. (Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč)

Jihlavské havíření

13. 6. 2013 - V prostorách Kavárny Muzeum budou mít návštěvníci od 11. června možnost prohlédnout si fotografie z archivu Jihlavského havířského průvodu. Havířské průvody, které se v Jihlavě konaly s přestávkami od roku 1890, připomínají zašlou slávu dolování stříbra. Díky občanskému sdružení Jihlavský havířský průvod se podařilo znovu obnovit tradici těchto slavností. Hlavní aktéři průvodu „Havířci“ jsou oblečeni do přesných kopií historických krojů z 16. století se všemi doplňky a náležitostmi. Jednotlivé postavy představují řadu profesí souvisejících s dolováním a mají své stálé místo v hierarchii, která se dodržuje dodnes. Výstava fotografií z předchozích ročníků Jihlavských havířských průvodů potrvá v Kavárně Muzeum do 23. června. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Archeologie na hranicích mezi Čechami, Moravou a Rakouskem

13. 6. 2013 - Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. připravuje výstavu s názvem „ARCHEOLOGIE NA HRANICÍCH MEZI ČECHAMI, MORAVOU A RAKOUSKEM. Pravěké až novověké dějiny jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska“. Na malém prostoru ve výstavním sále MVJ, Masarykovo nám. 57 a v průjezdu domu č. 58 v MVJ v tzv. mázhauzu budou prezentovány vybrané archeologické nálezy pocházející z Vysočiny, jižních Čech, jižní Moravy a Dolního Rakouska. Výstava je rozdělena do šesti bloků podle jednotlivých období: 1. Čas lovců a sběračů (paleolit a mezolit), archeologické nálezy pravěkých kamenných nástrojů a surovin, z nichž se vyráběly, z Moravskokrumlovska a Vysočiny 2. Čas zemědělců (neolit, eneolit), archeologické artefakty ze Štěpánovic u Třebíče, závěr neolitu – kultura s moravskou malovanou keramikou, prezentována bude známá „štěpánovická venuše“ – keramická soška ženy. Archeologické nálezy – především keramické nádoby nalezené na tzv. Palliardiho hradisku u Vysočan na Znojemsku. 3. Čas kovotepců, prezentovány budou nálezy z doby bronzové a železné: kamenné, kovové a keramické artefakty z Březnice u Bechyně v jižních Čechách. Zajímavostí bude vcelku zachovalý bronzový meč ze Smilovic u Týna nad Vltavou. Dále jsme vybrali nálezy z keltských hrobů v Blučině u Brna – k vidění bude celá jedna výbava „bojovnického“ – mužského kostrového pohřbu a výběr ženských šperků z Maloměřic u Brna. Zajímavostí jsou lité kovové nánožníky a náramky a sapropelitové (švartnové) šperky. 4. Dobu dějinnou reprezentují nálezy z doby římské, především předměty denní potřeby římského města na Dunaji – Carnunta u Bad-Altenburgu a Petronellu v Dolním Rakousku. 5. Vrcholný středověk (12.–15. století) prezentují nálezy z Jihlavy – keramická pec ze 13.-14. století nalezená s kompletní vsádkou v Křížové ulici č. 14 a celé tvary keramických nádob získané výzkumem jihlavských jímek, dále nálezy získané záchranným archeologickým výzkumem hornicko – hutnického areálu „Cvilínek“ u Černova na Hornocerekvicku. 6. Archeologie novověku (raný a mladší novověk) je zastoupena nálezy funerálního charakteru, především nálezy s devocionálií z kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě a také z kláštera v Nové Říši. Výstava mapuje pravěké, středověké a novověké osídlení Českomoravské vrchoviny s přesahem do okolních příhraničních regionů: jižních Čech, Dolního Rakouska a jižní Moravy. Je podpořena „Operačním programem Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Evropská unie a „Evropským fondem pro regionální rozvoj: Porta Culturae. Pořadatelem výstavy je Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., kurátoři: Mgr. David Zimola, Bc. Marek Krutiš a Pavla Lajtkepová, DiS. Bude zahájena vernisáží 27. 6. 2013 v 16,00 v Muzeu Vysočiny Jihlava, kde potrvá od 28. 6. do 25. 8. 2013. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Koncert Jaroslava Hutky

12. 6. 2013 - 20. června se bude na zámku v Janovicích u Rýmařova v rámci projektu „A není to tak dávno“ konat koncert Jaroslava Hutky. Koncert začíná v 18 hodin. Vstupné dobrovolné. (Městské muzeum Rýmařov)

VÝSTAVA NA ZÁMKU - SLEZSKÉ RUDOLTICE

2. 6. 2013 - Zveme Vás srdečně na naši další výstavu, ve spolupráci s obcí Slezské Rudoltice, Krnovským muzeem a Bruntálským vlastivědným muzeem, připravuje expozici ohýbaného nábytku. Jedna část expozice je koncipována jako náhled do interiéru ke konci 19. stol., druhá část je stavěna jako přehled firem, které vyráběly nábytek z ohýbaného dřeva: Gebrüder Thonet, J & J Kohn, L.A. Bernkop, Mundus, D.G. Fischel a jiné. We invite you cordially to our next show, in cooperation with the municipality Silesian Rudoltice, Krnov Bruntálský homeland museum and museum prepares exposure bentwood furniture. One part of the exhibition is conceived as a preview to the interior of the end of the 19th cent., the second part is built as a list of companies that produced bentwood furniture: Gebrüder Thonet, J & J Kohn, L.A. Bernkop, Mundus, D.G. Fischel and others. . Sponzor: PRETTY LADY, kosmetické a solární studio, Bruntál. ATIS, cestovní kancelář, Bruntál. Mediální partner: regionální DENÍK, Místní kultura.cz, Museum.cz Dále nás podporují: Neziskovky.cz, JŠ-INMAT, HEDA o.s. . Expozice bude přístupná od 1. června 2013. The exhibition will be open from 1 June 2013. Výstava je součástí zámecké prohlídky. The exhibition is part of the castle tour. (Muzeum nábytku)

Zahájení sezóny 2013 na zámku v Janovicích

28. 5. 2013 - 7. a 8. června bude zahájena sezóna na zámku v Janovicích loučovým průvodem, historickým festivalem s šermíři, jarmarkem a dobovou hudbou a vernisáží výstav řemesel a dětských výtvarných prací.

Zámecká sezóna v 2013 Janovicích

28. 5. 2013 - V průběhu celého léta bude zpřístupněn veřejnosti zámek v Janovicích u Rýmařova prostřednictvím pravidelných prohlídek a řady kulturních akcí. Více informací na plakátech a na webových stránkách muzea www.muzeumrymarov.cz. (Městské muzeum Rýmařov)

Tři a jeden

27. 5. 2013 - Městské muzeum Rýmařov Vás srdečně zve na výstavu obrazů nazvanou Tři a jeden. Zhlédnout můžete díla Adély Janské, Jkuba Čušky, Janky Pirchalové a Lucie Horákové. Vernisáž se bude konat 6. června v 18 hodin a výstava potrvá do 29. června 2013. (Městské muzeum Rýmařov)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138  


COMMERCIAL TRUCK TOWING