Aktuality

Skotské hry 2011 na zámku Sychrov

13. 8. 2011 - 19. - 20. sprna 2011 ovládnou Skoti státní zámek Sychrov, kde se budou po celý den konat tradiční Skotské hry, které, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska a které patří mezi jedny z největších skotských her v Evropě - Skotské hry Sychrov.http://www.chrudimka.cz

Poznávací zájezd Berlín - velká muzejní a galerijní noc

13. 8. 2011 - Ráj pro milovníky umění - během Velké muzejní noci se otevřou vstupy do 60 muzeí a galerií, dále vernisáže, hudební a taneční vystoupení, vše za jednotnou vstupenku za 15€ . Doprava mezi muzei zajištěna speciálními autobusy v ceně vstupenky. 26. srpen - 28. srpen 2011 (3 dny) Doprava: autobusem, Místo odjezdu: Praha, Ubytování: hotel, Konečná cena: 2 890,- Kč (2 990,-), vice na: dotazy@radynacestu.cz, http://zajezdy.radynacestu.cz/berlin/detail/4346/poznavaci-zajezd-berlin-velka-muzejni-a-galerijni-noc/

Výstava \"Poklady muzejní knihovny\"

13. 8. 2011 - nenechte si možnost ujít tuto ojedinělou výstavu, na které máte možnost vidět opravdové knihovní skvosty. Dva bohatě zdobené iluminované graduály z let 1594-1596 a další hudební rukopisy, dále staré tisky do r. 1850 a také Bibli českou - prvotisk z r. 1488. Knihy pouze na krátký čas a výjimečně opustily bezpečí depozitáře. 4.8 - 18.9.2011 Muzeum T. G. M. Rakovník - Petrovcova výstavní síň, http://www.muzeumtgm.cz/cz/rakovnik/Poklady-muzejni-knihovny

Tankový den ve Vojensko-technickém muzeu Lešany

10. 8. 2011 - Jako každý rok bude náš spolek prezentovat svou činnost dobovým táborem 27.08. 2011 - 8. Tankový den ve Vojensko-technickém muzeu. Dobový tábor klubu, s prezentací Československé samostatné obrněné brigády

VÝSTAVA VYSTŘIHOVÁNKY KORNELIE NĚMEČKOVÉ

8. 8. 2011 - MĚSTSKÉ MUZEUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, Dlouhá 194/4 Budova Městského Muzea, 8. srpna 2011 - 14. září 2011, 16:00, web.telecom.cz/muzeum_fl,Telefon: 354 544 309, E-mail: obchodni.muzeumfl@seznam.cz výstava vystřihovaných obrázků - znáte z tel. pořadu Zpívánky

Rumpálování Strakonice

3. 8. 2011 - Akce Muzea středního Pootaví Strakonice 6. - 7. srpna 2011 tradiční středověké slavnosti Vstupné: 120,- / 60,- 9.30 Zahájení před zámkem, průvod od kostela sv. Markéty, do děje uvádějí Košt a Jan z Rožmberka, průvod všech účinkujících na hlavní scénu.

Vážení sběratelé Turistických známek

3. 8. 2011 - rádi bychom Vás informovali, že po úspěšném hlasování byly vyrobeny tyto nové Turistické známky: - No.1826 Město Třinec - No.1840 Tvrz Třebotov - Muzeum historických toalet a nočníků - No.1845 Brněnské podzemí - No.1846 Bauerova vila Libodřice - No.1847 Chrám Nanebevzetí Panny Marie Sedlec- Kutná Hora - No.1848 Zoopark Dvorec u Borovan - No.1849 Špitální kostel Jáchymov

Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense

3. 8. 2011 - Multimediální muzejní expozice věnovaná dějinám Mladé Boleslavi od pravěku po rok 1600. O víkendech možnost prohlídky muzejní expozice zábavnou formou o „Glejt znalostní“. Městský palác Templ, Krajířova, Mladá Boleslav, otevřeno út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

Zveme Vás na FRENŠTÁTSKOU MUZEJNÍ NOC

3. 8. 2011 - FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC, Čtvrtek 11. srpna 2011 od 16.00 do 22.00 hodin, v prostorách frenštátského muzea * Virtuální výstava retrospektivních fotografií * * Střelba na laserové střelnici pro děti * * Prohlídka výstav a expozic * * Hudební program * 16.30 – Projekce dokumentu Jana Špáty Mezi světlem a tmou 17.00 – Komentovaná prohlídka výstavy Lidé Třineckých železáren s jejím autorem Jindřichem Štreitem 18.30– Milada Umlaufová a přátelé (folk) 20.30 – P.A.C. (postapokalyptické country) www.muzeumfrenstat.cz/

Ke slávě a chvále – 1000 let duchovní kultury na Moravě

3. 8. 2011 - Stálá expozice Arcidiecézního muzea je sestavena do dvou základních okruhů, z nichž první nazvaný Umění olomoucké diecéze je koncipován chronologicky a zahrnuje všechny umělecké obory (architektonické fragmenty, malířství, sochařství, umělecké řemeslo – zlatnické práce i textilie, aj.). Počátek se odvíjí od románského umění a aktivit biskupa Jindřicha Zdíka (1126–1150), přes prezentaci raně gotických památek, umění vrcholné gotiky lucemburské éry s jeho vyvrcholením v krásném slohu. Pozdně gotické práce seznamují s vlivy nizozemského realismu a monumentální tvorbou počátku 16. století, stejně jako se specifickým fenoménem historismu 17. století navazujícím na tradici gotiky. Od umění manýrismu přechází expozice k ranému, vrcholnému a pozdnímu baroku a ke sklonku 18. století. Součástí prohlídkové trasy je přitom také Románský biskupský palác (dříve známý jako Přemyslovský palác), který je však otevřen pouze během letní turistické sezony (1. 5. - 31. 10.). Nejvýznamnější románská stavební památka palácového typu v českých zemích, jež na dlouhá staletí upadla do zapomnění, byla „objevena“ v roce 1867 při opravě části katedrály sv. Václava. Vžité pojmenování Přemyslovský palác vzniklo díky domněnce, že se jednalo o sídlo olomouckých údělných knížat z dynastie Přemyslovců. Roku 1962 byl románský palác prohlášen národní kulturní památkou a v roce 1995 byl národní kulturní památkou prohlášen celý bývalý Přemyslovský hrad, který zahrnuje okrsek dómského návrší s metropolitní katedrálou, románským biskupským palácem, kapitulním děkanstvím a dalšími stavbami. Dosavadní archeologické, historické a uměleckohistorické výzkumy snesly množství poznatků, z nichž vyplývá, že románský palác vznikl těsně před polovinou 12. století v době episkopátu biskupa Jindřicha Zdíka (asi 1080–1150), který dokončil stavbu kostela sv. Václava a v jeho sousedství nechal postavit reprezentační sídlo. Do dnešních dnů se však po sérii požárů dochovalo pouze torzo původní stavby. V dalším expozičním okruhu Arcidiecézního muzea Olomouc nazvaném Sběratelství olomouckých biskupů je představena obrazová kolekce zahrnující významná díla italské, nizozemské i středoevropské provenience. Původ sbírky sahá do 17. století a tvoří jednu z nejkvalitnějších středoevropských kolekcí starého malířství. Další stránku arcibiskupského sběratelství naznačují soubory slonovinových řezeb a numismatických památek. Expozici doplňují navazující tématické celky. Speciální prostory Kabinetu textilu a trezorové Klenotnice představují unikátní výběr liturgických textilií a zlatnických předmětů z období gotiky až baroka. Archeologické nálezy podchycují bezmála šest tisíc let osídlení Olomoucka a význam lokality ve velkomoravské době. Představena je rovněž samotná instituce arcibiskupství, osobnosti jednotlivých biskupů a arcibiskupů jako významných iniciátorů kulturních aktivit v rámci celé diecéze. Zvláštní místo je věnováno i významným kapitolám z hudebních dějin diecéze s důrazem na mecenát olomouckých biskupů a arcibiskupů. Prostor kaple sv. Barbory seznamuje prostřednictvím liturgických předmětů s principy bohoslužebné praxe a jejího symbolického jazyka v kontextu církevního roku. Stálá expozice je budována jako dílčím způsobem proměnlivá tak, aby postupně představovala umělecké dědictví arcidiecéze v co nejširším záběru. Arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí 3, Olomouc, www.olmuart.cz

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127