Aktuality

Zveme Vás na FRENŠTÁTSKOU MUZEJNÍ NOC

3. 8. 2011 - FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC, Čtvrtek 11. srpna 2011 od 16.00 do 22.00 hodin, v prostorách frenštátského muzea * Virtuální výstava retrospektivních fotografií * * Střelba na laserové střelnici pro děti * * Prohlídka výstav a expozic * * Hudební program * 16.30 – Projekce dokumentu Jana Špáty Mezi světlem a tmou 17.00 – Komentovaná prohlídka výstavy Lidé Třineckých železáren s jejím autorem Jindřichem Štreitem 18.30– Milada Umlaufová a přátelé (folk) 20.30 – P.A.C. (postapokalyptické country) www.muzeumfrenstat.cz/

Ke slávě a chvále – 1000 let duchovní kultury na Moravě

3. 8. 2011 - Stálá expozice Arcidiecézního muzea je sestavena do dvou základních okruhů, z nichž první nazvaný Umění olomoucké diecéze je koncipován chronologicky a zahrnuje všechny umělecké obory (architektonické fragmenty, malířství, sochařství, umělecké řemeslo – zlatnické práce i textilie, aj.). Počátek se odvíjí od románského umění a aktivit biskupa Jindřicha Zdíka (1126–1150), přes prezentaci raně gotických památek, umění vrcholné gotiky lucemburské éry s jeho vyvrcholením v krásném slohu. Pozdně gotické práce seznamují s vlivy nizozemského realismu a monumentální tvorbou počátku 16. století, stejně jako se specifickým fenoménem historismu 17. století navazujícím na tradici gotiky. Od umění manýrismu přechází expozice k ranému, vrcholnému a pozdnímu baroku a ke sklonku 18. století. Součástí prohlídkové trasy je přitom také Románský biskupský palác (dříve známý jako Přemyslovský palác), který je však otevřen pouze během letní turistické sezony (1. 5. - 31. 10.). Nejvýznamnější románská stavební památka palácového typu v českých zemích, jež na dlouhá staletí upadla do zapomnění, byla „objevena“ v roce 1867 při opravě části katedrály sv. Václava. Vžité pojmenování Přemyslovský palác vzniklo díky domněnce, že se jednalo o sídlo olomouckých údělných knížat z dynastie Přemyslovců. Roku 1962 byl románský palác prohlášen národní kulturní památkou a v roce 1995 byl národní kulturní památkou prohlášen celý bývalý Přemyslovský hrad, který zahrnuje okrsek dómského návrší s metropolitní katedrálou, románským biskupským palácem, kapitulním děkanstvím a dalšími stavbami. Dosavadní archeologické, historické a uměleckohistorické výzkumy snesly množství poznatků, z nichž vyplývá, že románský palác vznikl těsně před polovinou 12. století v době episkopátu biskupa Jindřicha Zdíka (asi 1080–1150), který dokončil stavbu kostela sv. Václava a v jeho sousedství nechal postavit reprezentační sídlo. Do dnešních dnů se však po sérii požárů dochovalo pouze torzo původní stavby. V dalším expozičním okruhu Arcidiecézního muzea Olomouc nazvaném Sběratelství olomouckých biskupů je představena obrazová kolekce zahrnující významná díla italské, nizozemské i středoevropské provenience. Původ sbírky sahá do 17. století a tvoří jednu z nejkvalitnějších středoevropských kolekcí starého malířství. Další stránku arcibiskupského sběratelství naznačují soubory slonovinových řezeb a numismatických památek. Expozici doplňují navazující tématické celky. Speciální prostory Kabinetu textilu a trezorové Klenotnice představují unikátní výběr liturgických textilií a zlatnických předmětů z období gotiky až baroka. Archeologické nálezy podchycují bezmála šest tisíc let osídlení Olomoucka a význam lokality ve velkomoravské době. Představena je rovněž samotná instituce arcibiskupství, osobnosti jednotlivých biskupů a arcibiskupů jako významných iniciátorů kulturních aktivit v rámci celé diecéze. Zvláštní místo je věnováno i významným kapitolám z hudebních dějin diecéze s důrazem na mecenát olomouckých biskupů a arcibiskupů. Prostor kaple sv. Barbory seznamuje prostřednictvím liturgických předmětů s principy bohoslužebné praxe a jejího symbolického jazyka v kontextu církevního roku. Stálá expozice je budována jako dílčím způsobem proměnlivá tak, aby postupně představovala umělecké dědictví arcidiecéze v co nejširším záběru. Arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí 3, Olomouc, www.olmuart.cz

Stále přidáváme nové a nové muzea

19. 7. 2011 - Děkujeme za podněty na nová muzea která nám posíláte, portál je zcela nový a behěm nekolika dnů již začne fungovat automatické přidávání muzeí ze strany uživatelů. Chystáme i další možnosti v podobě si pod svým účtem upravovat vytipovaná muzea a to jak pro provozovatelé samotných muzeí tak i jednotlivce kteří se budou rádi podílet na nových informacích jednotlivých muzeí.

Upozorňujeme

5. 7. 2011 - Speciální výstavní akce v muzeu Harley Davidson se koná od 11.6. do 21.8.2011

Přidáno 5 nových muzeí na podnět uživatelů

2. 7. 2011 - Přidáno 5 nových muzeí na podnět uživatelů, připravujeme sekci pro přidávání muzeí přímo od uživatelů

Spuštění projektu MUSEUM.cz - rozcestníku napříč českými muzei

1. 7. 2011 - Vítáme Vás na portálu Museum.cz, rozcestníku napříč českými muzei, jako první a jediný portál v ČR Museum.cz nabízí přehled a detailní informace o všech dostupných muzeích které se nacházají v České republice.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130  


COMMERCIAL TRUCK TOWING