Aktuality

BECHYNÍ CHYCENI-PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DĚL AUTORŮ SPOJENÝCH S BECHYNÍ

22. 9. 2023 - SO 11. listopadu / 15 hodin / Galerie muzea / vernisáž vstup volný / Výstava autorských prací tentokrát nejen obrazového, ale i fotografického a šperkařského umění autorů místních i přespolních, nicméně nějakým způsobem s Bechyní spjatých (Sušerová, Jedličková, Jarošová, Kaňák, Churanová, Pitlík, Skluzáčková, Trnka, Ernekr, Čížkovský, Koutná, Kolář). Výstava bude prodejní. Vyjma vernisáže vstupné 60 a 40 Kč společně se stálou expozicí muzea. Termín ukončení výstavy bude ještě upřesněn, potrvá minimálně do konce tohoto roku. (Městské muzeum Bechyně)

PŘEDNÁŠKA: LADISLAV ZE ŠTERNBERKA, MAJITEL BECHYŇSKÉHO PANSTVÍ JAKO OBJEDNATEL LUXUSNÍCH ILUMINOVANÝ

22. 9. 2023 - SO 28. října / 15.00 hodin / kino / Vstupné 50 Kč Přednáška PhDr. Milady Studničkové (Ústav dějin umění Praha) a zároveň představení renesančního iluminovaného rukopisu Legenda maior (překlad většího životopisu sv. Františka od Bonaventury), který vznikl před rokem 1505 v souvislosti s bechyňským šlechticem Ladislavem ze Šternberka a za spoluúčasti místního řeholního řádu. Máte výjimečnou příležitost vidět tento rukopis na živo. Akce se koná v režii Městského muzea ovšem v kině kvůli světelným podmínkám. Tato akce doplňuje a zároveň ukončuje výstavu 700 let města Bechyně v Městském muzeu. (Městské muzeum Bechyně)

Narativní autenticita. Existující příběhy v existujících strukturách

19. 9. 2023 - 18. 10. 2023 17:00 Přednášející: Ing. arch. Michal Krejčík, Ph.D. a Ing. arch. Jiří Krejčík Přáním mnoha architektů může být práce na návrhu, který začíná prázdným papírem, bez jakýchkoliv limitů. Často se však hned na počátku setkáváme s něčím, co má už daný tvar, styl a historii. Z architekta, designéra se tak stává někdo jako kurátor, který vybírá a pozorně analyzuje, co použít nebo co naopak odebrat. Jakým způsobem kombinovat a co přidat, aby výsledek byl smysluplný. Mezi stávající strukturou a nově přidanou energií ve formě nové struktury by měl vzniknout harmonický dialog, synergie. Cílem je zachování kontinuity s tím, co už existuje a plné využití potenciálu místa, předpoklad vzniku mnohovrstevnatého prostředí pro život. Architekti Jiří a Michal Krejčíkovi z královéhradeckého ateliéru ARN STUDIO se na několika svých projektech pokusí představit přístup reagování na historii současným výrazovým jazykem, kde příběh, narativ, hraje důležitou výchozí úlohu. Místo konání: Studijní a dokumentační centrum Norbertov (Muzeum Norbertov)

Za architekty Ořechovky a jejich dalšími projekty

19. 9. 2023 - 14. 10. 2023 14:00 - komentovaná vycházka Průvodkyně: Hedvika Čenková Zahradní město Ořechovka a jeho širší okolí je přehlídkou prací mnoha architektů. Vycházka se zaměří nejen na realizace architektů na Ořechovce, ale zasadí jejich osobnosti i do kontextu doby, a připomene jejich význam, školení a pražské i mimopražské projekty. Seznámíme se s životem a prací architekta Janáka, Roitha, Hypšmana, ale i Vahaly, Vašty, Mezery a Freiwalda. Sraz: tramvajová zastávka Ořechovka Vstupenku je nutné zakoupit předem na e-shopu muzea nebo v pokladně SDCN. Prodej na místě není možný. (Muzeum Norbertov)

Přednáška Dům a autenticita. Přidaná hodnota nebo nepříjemná zátěž?

15. 9. 2023 - 20. 09. 2023 17:00 Přednášející: Ing. arch. Petr Krajči Pojem „autentičnosti“ se dnes objevuje ve veřejném prostoru poměrně často a stále častěji je používán i v oblasti masové kultury a zábavního průmyslu. Setkáváme se s ním také v odbornějších textech, podcastech a videích. Autenticita v nejširším slova smyslu byla také jedním z klíčových pojmů projektu obnovy Müllerovy a Rothmayerovy vily, dvou veřejně přístupných památek moderní pražské architektury. Vynaložené úsilí, věnované projektu a později dlouhodobé udržitelnosti návštěvnického zájmu, ukazují jasně na důležitost respektu k fenoménu autenticity při obnově památek. V souvislosti s tím získává na významu otevřená diskuse o různých přístupech ke vzniku a správnému provozování těchto „Hausmuseí“. Jádrem první přednášky našeho nového cyklu „Paměť domů.“ bude nejen úvaha o důležitosti autenticity v procesu obnovy památek a definice různých podob autenticity, ale také zkušenosti s jejím respektováním nebo obnovováním. Místo konání: Studijní a dokumentační centrum Norbertov vstupenku lze zakoupit na: eshop.muzeumprahy.cz (Muzeum Norbertov)

Ptáci lenešického rybníka

12. 9. 2023 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do Staré papírny (Volyňských Čechů 733) ve čtvrtek 5. října od 17 hodin na přednášku Ptáci lenešického rybníka. „Přednášející Ing. Jaroslav Bažant (člen České společnosti ornitologické, zoolog a preparátor Oblastního muzea v Mostě) vás seznámí s jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v severozápadních Čechách. V powerpointové prezentaci přiblíží nové pozorování ptáků na významné ornitologické lokalitě - Lenešickém rybníku, kde se vyskytuje více než 200 druhů ptáků. Ukáže mnoho zajímavých a vzácných ptačích druhů hnízdících i protahujících“, pozval za žatecké muzeum Ing. Martin Čížek. Vstupné na přednášku je jednotné 55 Kč, po jejím skončení je možnost podívat se do výstavy Atlas ptáků neobyčejných. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)

Dílniky Dýňohraní

12. 9. 2023 - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do Staré papírny (Volyňských Čechů 733) od úterý 24. října do čtvrtka 26. října v čase 9 – 17 hodin na DÝŇOHRANÍ. „Blíží se americký svátek Haloween, jehož obliba v Čechách vzrůstá čím dál víc, a proto se na tento den skvěle připravíme. Vyrobíme si čarodějův klobouk, netopýry, ducháčky, okrasné dýně nejen z papíru, ke tvoření využijeme i dýňová semínka. Bude toho vskutku dost“, lákají k návštěvě muzea Martin Čížek a Mirek Černý. Dílničky jsou určeny pro děti z mateřských školek, základních škol, ale i pro rodiče s dětmi či jednotlivce, kteří rádi tvoří. Zvýhodněné vstupné na tuto akci je 15 Kč pro děti z MŠ, 25 Kč pro žáky 1. stupně ZŠ, pro doprovod vstup zdarma. Hromadné návštěvy prosíme nahlásit předem na tel. 774 411 350. (Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec)

Poslední den výstavy "Pravěké" kopřivové šaty

5. 9. 2023 - Centrum tradičních technologií Příbor sobota 30 .9. 2023, 9:00- 16:00 Můžete se těšit na: předení kopřivového vlákna, barvení textilu kopřivou, ochutnávku pravěkých nápojů nejen z kopřivy a na skupinu příležitostných igriců Ragojka, hrající staroslovanský folk. Sobota 30. září 2023; 9:00 – 16:00 Vstupné: 40,- (CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií, pobočka Muzea Novojičínska)

Příborské muzejní ráno

5. 9. 2023 - Centrum traadičních technologií Příbor sobota 16.9. 2023, 8:00-9:00 Centrum tradičních technologií zahajuje každoročně Dny evropského dědictví v Příboře Muzejním ránem. To je pokaždé věnováno konkrétnímu zajímavému hudebnímu nástroji. Tentokrát to bude violoncello, které představí Judita Šprochová. Sobota 16. září 2023; 8:00 – 9:00; refektář piaristického kláštera V rámci Dnů evropského dědictví bude vstup do muzea po celý den zdarma (9:00–17:00) Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum tradičních technologií Příbor a Město Příbor (CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií, pobočka Muzea Novojičínska)

ARCHEOLOGICKÁ PARTA a dobyvatelé ztracené minulosti

5. 9. 2023 - Pro zvídavé děti, které se nebojí ušpinit, tvořit a experimentovat! Kroužek archeologie letos na téma archeologické metody a nejvýznamnější světové objevy. Čekají nás např. výzkumy egyptských pyramid, podmořská archeologie, terakotová armáda, letecká archeologie, práce v konzervátorské laboratoři, klínové písmo, chronologie, památky Jižní Ameriky a romány Eduarda Štorcha. Budeme si nejen povídat, ale také se archeologií necháme inspirovat při tvoření. Společně budeme chodit na výstavy, navštívíme Archeologický ústav a nakonec možná i vykopávky! Kroužek vedou muzejní archeologové. PRO KOHO: děti ideálně ve věku 8–13 let KDE: Muzeum města Prahy, dům U Zlatého prstenu (Týnská 630/6, Praha 1) KDY: vždy ve středu 15:30–16:30 (exkurze cca jednou měsíčně do 17:30) CENA: 2000,- Kč za jedno pololetí 1. pololetí (4. 10. 2023 – 31. 1. 2024) – celkem 16 setkání 2. pololetí (21. 2.–19. 6. 2024) – celkem 16 setkání INFO a přihlášky: Linda Daněčková, daneckova@muzeumprahy.cz (Dům U Zlatého prstenu)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135  


COMMERCIAL TRUCK TOWING