Aktuality

Prohlídka zámku v Janovicích

12. 10. 2011 - Městské muzeum Rýmařov Vás srdečně zve na komentovanou prohlídku zámku v Janovicích u Rýmařova. Prohlídka se bude konat dne 26. a 27. 10. 2011 vždy od 16:00. Sraz u vstupu do věže zámku. Vstup na vlastní nebezpečí! Vstupné 10 Kč, vstupenky je doporučeno zakoupit v předprodeji v Informačním centru při Městském muzeu Rýmařov (nám. Míru 6)

Luděk Adámek

4. 10. 2011 - Galerie OCTOPUS Vás srdečně zve na zahájení výstavy skleněných a kovových uměleckých předmětů, plastik, obrazů a kreseb ... dne 15. 10. 2011 v 16:00 v Městském muzeu Rýmařov. Úvodní slovo pronese Mgr. Jiří Karel. Výstava potrvá od 13. 10. do 3. 11. 2011.

Mongolsko

4. 10. 2011 - Výstavu lze navštívit v Městském muzeu Rýmařov od 10. 10. do 31. 10. 2011. Vernisáž proběhne v pondělí 10. 10. 2011 v 17:15. Úvodní slovo pronese Mgr. Eva Vernerová (Univerzita Palackého Olomouc). V rámci vernisáže se bude promítat dokument Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko. Následovat bude beseda s autorkou (E. Vernerová). Městské muzeum Rýmařov Vás srdečně zve.

Koncert pěveckého sboru Bernardini

4. 10. 2011 - Koncert duchovní hudby v podání pěveckého sboru Bernardini Břidličná. Koncert se bude konat dne 13. 10. 2011 v 18:00 v kapli V Lipkách v Rýmařově. Vstupné na koncert je 30 Kč, vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Informačním centru při Městském muzeu Rýmařov (nám. Míru 6)

Prohlídka zámku v Janovicích

4. 10. 2011 - Městské muzeum Rýmařov Vás srdečně zve na komentovanou prohlídku zámku v Janovicích u Rýmařova. Prohlídka se bude konat dne 5. a 6. 10. 2011 vždy od 16:30. Sraz u vstupu do věže zámku. Vstup na vlastní nebezpečí! Vstupné 10 Kč, vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Informačním centru při Městském muzeu Rýmařov (nám. Míru 6)

Klenoty bulharských ikon XV. – XIX. století

3. 10. 2011 - Výběr nejkvalitnějších ikon z období 14.−19. století, pocházejících z regionu Plovdiv a jižní Bulharsko poprvé v České republice. Výstava, na které bude představeno přes 80 vzácných exponátů, si klade za cíl ukázat vývoj bulharského ortodoxního umění v rámci relativně dlouhého období od 15. do 19. století a seznámit českou i mezinárodní veřejnost s rozmanitostí forem balkánské pravoslavné ikonografie. Exponáty z bohatých fondů sbírek ikon Městské galerie výtvarného umění v Plovdivu návštěvníkům značně rozšíří znalosti kulturních, uměleckých a duchovních hodnot Bulharska, těsně spojených s byzantskými a slovanskými tradicemi Východu. Výstavu spolupořádají Správa Pražského hradu, Městská galerie výtvarného umění v Plovdivu, Czech Architecture Week a koná se pod záštitou prezidenta České republiky, pana Václava Klause. Rožmberský palác, Praha, do: 31. 1. 2012

Vynálezci a vynálezy

3. 10. 2011 - Představí se vám významní i opomíjení vynálezci a objevitelé, jejichž společným jmenovatelem je úzká vazba na české země. Seznámíte se s pestrými osudy více než 20 osobností, které po sobě zanechaly nesmazatelná díla světového či evropského významu. Zkuste si sami tipnout, o které „velikány ducha“ půjde. Prezentované vynálezce najdete v mnoha oborech lidské činnosti – např. v technice, lékařství, zemědělství, biologii, chemii, ale i v humanitních vědách. Na své si přijdou i milovníci kuriózních a absurdních výtvorů. Také vás možná překvapí, kolik předmětů z běžného života je českého původu. Některé vynálezy si můžete prohlédnout v originále, u jiných zase pomocí různých interaktivních modelů a her vyzkoušet princip, na kterém fungují. Pro děti i hravé a zvídavé dospělé návštěvníky jsou připraveny životopisné komiksy třinácti osobností a hra na vědce – jak jinak se lépe vcítit do života vynálezce, než si osobně zakusit všechny nástrahy osudu, které vědci jeho bádání znepříjemňovaly, nebo naopak přispěly ke zdárnému konci. Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, 27.9.2011 - 30.4.2012

Karlín – nejstarší předměstí Prahy

3. 10. 2011 - Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s historickým a kulturním dědictvím perspektivní pražské čtvrti Karlín. Po povodni roku 2002 prochází Karlín razantními stavebními proměnami, které stále výrazněji směřují k přeměně nejstaršího pražského předměstí ve výraznou prosperující pražskou čtvrť. Zvláště proto je prospěšné představit občanům i investorům historický kontext tohoto místa. Muzeum hlavního města Prahy - hlavní budova, do: 06. 11. 2011

Chráněná území Zlínského kraje - výstava

3. 10. 2011 - Výstava, která přibližuje chráněná území Zlínského kraje, je výstupem z projektu Západné Karpaty – spoločná hranica. Více jak rok putovala na Slovensku a nyní je poprvé prezentována domácímu publiku. Na 23 oboustranných panelech se návštěvníci prostřednictvím krátkých textů a množství fotografií seznámí s oběmi CHKO, které zasahují do našeho regionu – Beskydy a Bílé Karpaty. Kromě toho jsou v reprezentativním výběru představena chráněná území nacházející se i mimo území CHKO. K vidění tu jsou fotografie rostlin a zvířat, skalních útvarů, mokřadů, květnatých luk a pastvin, zbytků stepí a také různé typy lesních rezervací od luhů v nivě Moravy až po horské pralesy. Výstava vás může inspirovat k víkendovým výletům do přírody. Muzeum JV Moravy ve Zlíně - Zámek Zlín

Výstava Historie pošty v Žamberku

29. 9. 2011 - Městské muzeum Žamberk Vás zve u příležitosti 175. výročí zřízení pošty na výstavu "Historie pošty v Žamberku", kterou můžete navštívit od 8. do 30. října 2011. Zahájení 8. října v 15:00 hodin s vystoupením žáků ZUŠ P. Ebena a příležitostnou poštovní přepážkou. Úvodní slovo PhDr. Jan Galuška, ředitel Poštovního muzea Praha.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139  


COMMERCIAL TRUCK TOWING